Trygve Hegnar: – Det er for mange sauer i Norge

Foto: NTB Scanpix

Kortreist mat er åpenbart et gode. Det skal ikke være langt fra bonde til forbrukernes bord i Norge. Hurtigruten, for eksempel, er stolt av å kjøpe kjøtt, fisk og grønnsaker på nesten hver eneste brygge fra Bergen til Kirkenes. Når det er snakk om å importere mat til Norge, gjøres det alltid et nummer av at maten da ikke er kortreist, selv om man i mange tilfeller snakker om import fra Sverige, Danmark og Tyskland.

Det er på denne bakgrunn ganske morsomt at norske sauebønder nå skal selge sau til Oman.

Oman ligger på Den arabiske halvøy, og er omtrent 800 mil fra Norge. Begrepet kortreist mat får derfor en helt ny betydning.

Som vi fortalte forleden, ligger det 20.000 saueskrotter på fryselager i Norge, og dette utgjør rundt 620 tonn. Folket vil ikke ha sau.

Bøndenes organisasjon Nortura håper nå å kunne eksportere 1.000 tonn sau til Oman, men Nationen skriver at det nok ikke blir mer enn 500-600 tonn.

Sauer til Oman. Ideen er ikke helt ny, for i 2017 eksporte bøndene sau til Afghanistan.

Men det pussig er at bøndene ikke skal selge sauer fra fryselageret til Oman, men fersk sau som er pakket ned i eksportpakninger (såkalt frossenvare).

Men nordmenn liker kanskje lam ? Ikke mye. Nå skal det ifølge Nationen være 2.200 tonn lam på fryselager som kalles reguleringslager.

Sauebøndene er i dyp krise, noe som ikke er så hyggelig, og problemet skal løses ved å sende sauene halve jorden rundt.

En interessant detalj er at sauebøndene og Nortura hadde planlagt, og håpet på, å selge mye sau til pelsdyrnæringen som minkfor, men Stortinget har jo vedtatt å legge ned hele pelsdyrnæringen, så denne bruken av sauene er ikke så stor lenger.

Det er sauer vi har nok av i Norge

Man kunne tro, og håpe på, at man kunne få solgt mer sau til forbrukerne ved prisavslag og rabatter, men adm.dir. Rolf Gjermund Fjeldheim i Nortura, sier at «det er et begrenset marked for sauekjøtt i Norge.»

Prisen for sauen som selges til Oman, ligger i området det norske grossist- og industrikunder betaler, og det er neppe mye.

Det er sauer vi har nok av i Norge, og det er et sammensurium av fryselager, eksport, salg til storkunder i Norge og nå altså fersk sauekjøtt til Oman.

Alle støtteordninger til sauebønder bør selvfølgelig avskaffes, med det formål å få antall sauebønder og sauer ned. Sauene får greie seg selv.

Poenget med å selge fersk sau til Oman er, ifølge Fjeldheim, å «begrense innfrysingen av sau på reguleringslager», og det høres logisk ut. Men viktigere må vel være å stoppe produksjonen av sau (og lam)?

Det viser noe av komedien i norsk landbruk at bøndene, ved hvert eneste jordbruksoppgjør, snakker pent om at alle land i verden nærmest har krav på å produsere sin egen mat (såkalt sjølberging). Men Oman må kjøpe sauene i Norge. Oman er nemlig «opptatt av kvalitet og halalkjøtt» (Fjeldheim). Eller bedre: Grovparterte sauer.

De 20.000 sauene på fryselager får neppe ben å gå på.

Kan vi være enige om at det er for mange sauer i Norge?


CFO

NattoPharma ASA • Lysaker