For høy lønn på Stortinget

KUTTER EGEN LØNN: Sokndal-ordfører Jonas Andersen Sayed. Foto: NTB Scanpix
Leder

Jonas Andersen Sayed fra Kristelig Folkeparti ble under kommunevalget i høst, som 21-åring, valgt til ny ordfører i Sokndal kommune i Rogaland. Han ble dermed tidenes yngste ordfører, og får en lønn på rundt 900.000 kroner. Sayed kom rett fra statsvitenskapsstudier, og han synes lønnen er altfor høy.

Det er lett å være enig i at en slik ordførerlønn er god (selv småkommuner betaler godt), og Jonas Andersen Sayed mener den er så god at han ber om å få lønnen redusert med 250.000 kroner. Til gjengjeld kan kommunen, når den regner inn trygdeavgifter og slikt, bruke 400.000 kroner på forskjellige velferdsformål. Mer penger til kultur og eldre, sier ordføreren.

Det er en fantastisk fin holdning, og det er bare å gratulere Sokndal kommune og den generøse ordføreren. Over hele valgperioden gir han fra seg en million kroner.

Statsministeren er grovt underbetalt

Dette ser ut til å ha smittet over på Stortinget, for der sier tre yngre stortingsrepresentanter fra Arbeiderpartiet at de mener lønnen til stortingsrepresentantene bør settes ned. De tre følger et opprop fra AUF.

I juni i år ble stortingsrepresentantenes lønn hevet til 987.997 kroner og statsrådenes lønn til 1.410.073 kroner, etter samme lønnsvekst som tariffoppgjøret gav nordmenn flest.

Er dette en høy lønn? Åpenbart for unge rundt 30 år, og vi har tidligere lansert en teori om at de fleste av representantene på Stortinget går kraftig opp i lønn enten de kommer fra studier, privat sektor eller offentlig sektor.

Selvfølgelig vil det være slik at en lønn på en million kroner er for lite til å lokke godt betalte ledere fra offentlig eller privat sektor, men for de fleste er det et lønnshopp. Så får vi heller glemme å få tak i ledere som ikke kan forventes å gå ned i lønn på Stortinget. Det blir dessverre for få næringslivsledere på Løvebakken.

De tre unge representantene fra Ap vil senke lønnen for stortingsrepresentanter med 189.000 kroner til 789.804 og statsrådenes lønn med 412.000 kroner til 998.580 kroner.

Deretter vil de binde lønnen til 8 og 10 G i Folketrygden.

Dette er et fint innspill, men vi har ingen tro på at Stortinget vil vedta et lønnskutt for seg selv. Det er ikke så mange idealister som den unge KrF-politikeren.

Grovt regnet tjener de folkevalgte det dobbelte av gjennomsnittslønnen, og slik vil det nok være.

Formelt er det i dag en egen Lønnskommisjon som hvert år vurderer lønnen til stortingspolitikere, statsråder og statsministeren, og så innstiller, men det er Stortinget selv som bestemmer (fastlegger egen lønn).

I forhold til resten av befolkningen tjener de i dag for godt (sier de tre unge), og slik vil det fortsette.

Vi, for vår del, mener at stortingsrepresentantene tjener for mye, at statsrådene tjener sånn passe, mens statsministeren er grovt underbetalt.

At unge Ap-politikere drar i nødbremsen er fint.