Hegnar: Karen Helen Ulltveit-Moe er manipulerende og en aktivist

Utvalgsleder Karen Helene Ulltveit-Moe. Foto: Eivind Yggeseth

Professor i økonomi, Karen Helene Ulltveit-Moe, er ikke så glad i kritikk eller motstand. Da hun en gang fikk kritikk her i avisen, spurte hun om vi ikke kunne skrive noe pent om henne snart. Det vil ta tid.

Som leder av Havbruksskatteutvalget, sto hun nylig bak en utredning om å innføre en grunnrenteskatt for oppdrettsnæringen, det vil si å beskatte næringen for å bruke den felles eide ressurs havet. Slik man gjør det for vannkraften og olje- og gassressursene.

Det er ikke unaturlig å få dette utredet, men her i avisen mener vi det er en stor forskjell på å beskatte fossefall og olje på havbunnen (felles eide) og merder som er satt ut i sjøen. De kan jo flyttes. Men det antas at det finnes en grunnrente fordi avkastningen i oppdrettsnæringen de siste årene (ikke i startfasen!) har vært langt høyere enn i andre næringer.

Karen Helene Ulltveit Moe og utvalget foreslo å innføre en særskatt på 40 prosent av overskuddet på toppen av den ordinære selskapsskatten på 22 prosent. Samlet skatt 62 prosent av overskuddet.

Som man kunne vente, er oppdrettsnæringen imot forslaget, og de fleste partiene på Stortinget har også sagt nei. Finansminister Siv Jensen har lagt sitt eksemplar i skuffen.

Men utvalgsleder Ulltveit-Moe vil kjempe for skatteforslaget og grunnrenten. Til DN forteller hun stolt at «alle avisledere har støttet forslaget vårt om en ekstra skatt av overskuddet.»

DN er imidlertid våken og svarer «bortsett fra Trygve Hegnar, han kalte det ‘brutalt’».

Til dette sier professoren at «Hegnar regner jeg ikke med.»

Karen Helene Ulltveit-Moe er altså manipulerende og hun tror hun kan slippe unna med det.

Hun gjør også noe helt uvanlig og farlig for en utvalgsleder, hun argumenterer imot utvalgsmedlemmer som er imot flertallets forslag. Hun sier at det er «meget oppsiktsvekkende» at LOs medlem i utvalget ikke støtter ekstraskatten, og hun sier at oppdrettsnæringens motstand «er sånn Trump-måte å møte noe på.»

Hun ber om positiv omtale, men vil ikke få det her i avisen

Professoren blir aktivistisk og sier til DN at «jeg har ikke gitt opp. Jeg lever i håpet om at flere vil ta innover seg kunnskapen på sikt og endre standpunkt.»

Her blir seriøst utvalgsarbeid erstattet med ren politikk, og hun vikler seg inn i et rart argument om at «skattesystemet skal brukes til å skaffe inntekter, ikke til å få folk til å spise fisk.»

Javel. Hva menes ?

Nettstedet iLaks skriver at «samtidig som hun nå ikke lengre nøyer seg med å utrede særskatten, er det vanskelig å tolke henne på annet vis enn at hun bedriver lobbyvirksomhet for å banke gjennom skatten.»

Andre snakker om «akademisk tullball.»

Vi mener det var rimelig å få en grunnrenteskatt utredet, men utvalgslederen Karen Helene Ulltveit-Moe bør ikke gå bananas fordi hun får litt motstand.

Hun ber om positiv omtale, men vil ikke få det her i avisen. Flere store og viktige utvalgsarbeider bør hun også slippe.