Gambling med liv og helse

Babcock Scandinavian AirAmbulances fly. NTB scanpix
Leder

LO-sjefen Hans Christian Gabrielsen er, ifølge VG, «fly forbanna» fordi beredskapen ved luftambulansetjenesten i Nord-Norge angivelig er svekket.

Fem av ni fly som drives av selskapet Babcock Scandinavian AirAmbulance, er tatt ut av tjenesten på grunn av en mulig motorfeil. Fire fly er i beredskap og 13 ambulansehelikoptere er i drift.

SV-politikeren Kirsti Bergstø sier at «det er en total kollaps av beredskapen i nord nå.»

Det er opplagt at denne beredskapstjenesten må være intakt og førsteklasses i en landsdel med så store avstander, men en total kollaps kan det ikke være. Mye tyder på at problemene med en del av flyene nå brukes til å angripe anbudsprosessen som førte til et skifte av operatør fra Lufttransport til Babcock.

LO-leder Hans-Christian Gabrielsen. NTB Scanpix

LO-sjefen er så forbannet at han påberoper seg å være synsk. Han sier til VG at «det er dette vi advarte mot for halvannet år siden, men det er faktisk enda verre enn vi kunne forestille oss.» Gabrielsen mener nemlig at «man satte igang en anbudsprosess for å spare penger,» og at liv og helse ble satt til side for en «håpløs anbudsprosess.»

Men hittil skal alle oppdrag være utført.

Er det da sant at helseminister Bent Høie «gambler med folks liv og helse»?

Vi mener LO-sjefen er grotesk usaklig. Det er mulig han er imot alle former for anbudskonkurranser, og helt ser bort fra at tjenester kan bli bedre og billigere med slike anbudskonkurranser (det brukes en milliard kroner på luftambulanser årlig), men hvis det er mistanke om motorfeil ved fly, er det vel opplagt at det må sjekkes. Det har selvfølgelig flymannskapene og pasientene krav på.

Gabrielsen påberoper seg å være synsk

Gabrielsen kan gjerne leke Snåsamannen, men da han i mai 2018 gikk ut mot anbudsprosessen, kan han ikke ha ant at noen fly i slutten av 2019 får motorproblemer.

Selv Norwegian har hatt problemer med sine Rolls Royce-motorer på langdistanseflyene.

Når det oppstår problemer, må selvfølgelig operatøren, her Babcock, skaffe erstatningsfly i henhold til kontrakten, og de vil få betalingen fra staten redusert hvis de ikke oppfyller betingelsene.

Beredskapen er viktig, og det er også sikkerheten for flymannskapene. Når LO-sjefen nå er fly forbanna, så er det politikk og et angrep på anbudsprosesser generelt. Men situasjonen i dag er ikke «utrolig alvorlig» slik Gabrielsen hevder. Helse Nord melder at alle akuttoppdrag, til tross for utfordringer, er løst.

Så er det også slik at operatøren, Babcock, må skaffe erstatningsfly, eller få de fem flyene i luften igjen, og det vil koste. I mellomtiden kan helikoptre brukes, og også Forsvarets 330 skvadron kan bidra i beredskapstjenesten.

SV-politiker Kirsti Bergstø sier at «dette er helseminister Bent Høies verk, han må komme seg på jobb og sette inn tiltak.»

Det gjør nok Høie også, men LO-sjefen bidrar bare med tullball om at han advarte «mot dette» for halvannet år siden. Hans Christian Gjerstad Gabrielsen eller Derek Verrett Gabrielsen.