Varslet krise?

Torgeir Knag Fylkesnes (t.v.) og Audun Lysbakken. Foto: NTB Scanpix
Leder

Toppolitikerne har valfartet til Tromsø for å vise sin medfølelse med leger og sykepleiere som er bekymret over beredskapen til den viktige luftambulansetjenesten i Nord-Norge.

Særlig ivrige har partileder Audun Lysbakken og nestleder Torgeir Knag Fylkesnes i SV vært. Deres konklusjon er at den angivelig svekkede beredskapen er et «resultat av en varslet krise» (Dagbladet), og i Nationen heter det at «tryggheten for liv og helse må ikke stå fast på bakken».

De er ikke dødspiloter

Det akutte problemet er at det svenske selskapet Babcock, som overtok luftambulansetjenesten 1. juli år, har satt fem av ni fly på bakken på grunn av mulige problemer med motorene. Dette har selskapet en plikt til, av hensyn til flymannskap og mulige pasienter. Den tidligere driveren, Lufttransport, ville gjort det samme med sine fly hvis mistanker om feil eller påviste feil ved motorene kom frem. Disse forholdsreglene har intet med rød eller blå politikk eller ideologi å gjøre. At motorene sjekkes er selvfølgelig ikke et resultat av en varslet krise. Flygerne i Babcock har ikke startet opp med fare for liv og helse. De er ikke dødspiloter. Når et teknisk problem oppstår, setter man flyene på bakken.

Lufttransport, som mistet kontrakten for ambulanseflyvning, har visstnok fem fly stående på Tromsø flyhavn noen hundre meter fra Babcocks fly. Kan de brukes (leies inn) er det fint, men det er ikke SV-politikere som avgjør om de kan brukes. Det avgjør heller ikke lege og Rødt-politiker Mads Gilbert, som tilsynelatende tror det hele er et spørsmål om rødt eller blått.

Foreløpig er det satt inn massevis av helikoptre og fly fra Forsvaret for å dekke opp for flyene som ikke kan brukes før mulige feil på motorene på Babcock-flyene er sjekket ut.

Så til det prinsipielle spørsmålet: Er anbudskonkurranser innen denne type tjenester en feil?

Skal de som har drevet godt i flere tiår, få drive til evig tid med staten (sykehusene) som oppdragsgiver? Eller bør staten overta luftambulansetjenesten og legge den inn under sykehusdriften?

SV-politikerne Lysbakken og Fylkesnes snakker om «krise i nord», «situasjonen er dramatisk», «folk er sinte og redde», «frykten og fortvilelsen» og «en rå forskjellsbehandling av mennesker i distriktene generelt, og folk i Nord-Norge spesielt».

SV-politikerne skremmer livet av folk for å få flere stemmer. Ikke akkurat delikat.

Når vi ser hvor dyrt NSB må ha drevet før anbudskonkurransene på togstrekningene ble innført, og staten plutselig sparer 12 milliarder kroner, er det rimelig å mene at anbudskonkurranser er en fornuftig ting. En viss kontroll må det være med statens penger.

Det samme har vi fått med Hurtigruten og den nye Kystruten langs norskekysten mellom Bergen og Kirkenes.

Så er det slik at Babcock selvfølgelig må ta alt økonomisk ansvar for teknisk drift og kostnader ved alternativ transport, bruk av Forsvaret, innleie av fly osv. Staten må stå knallhardt på at konsesjonshaver kan levere.

Til slutt kommer spørsmålet om nettopp luftambulansetjeneste er så komplisert og spesielt at det bør være en del av sykehusdriften. Vi mener nei (det er begrensninger selv for leger), men det er ikke så underlig at spørsmålet kommer opp hvis det nå skulle skje alvorlige forsinkelser med fare for liv og helse.

Lysbakken og Fylkesnes roper ulv, ulv i sin stemmejakt i Nord-Norge.