At kronekursen faller og faller er spennende

Sentralbanksjef Øystein Olsen. Foto: are haram

Det er mange makrostørrelser og aksjekurser vi løpende har en mening om, men hvor kronekursen går, sier vi lite om. Annet enn å sitere de mange valutaanalytikere og meglere som ofte har sterke meninger om kronekursen. Kronekursen spår vi ikke om.

Bakteppet her er at mange, og også de beste, har bommet og bommet de siste årene. De sa (trodde) at kronekursen ville styrke seg mot euroen og dollar, men så har det gått helt den andre veien.

Selv om kronen har styrket seg litt de siste dagene, så startet uken med rekordlav notering av kronekursen. Den svakeste kursen på 21 år mot euroen og den laveste kursen mot dollar på 18 år.

I de gode, gamle dagene var dollarkursen alltid 7,10.

I skrivende øyeblikk står euroen i 10,13 og dollaren i 9,21. Norges Banks indeks (I44) som viser kronekursen mot en «kurv» av valutaene til Norges 44 viktigste handelspartnere, har aldri stått høyere (rundt 111).

Så hvordan går det videre? Som sagt, fra oss kommer det ingen valutaprognoser.

Noen baserer alt på rentedifferanser, andre ser på oljeprisen, noen kombinerer dette, og mange holder seg til de viktigste makrotallene.

Makrotallene i Norge er litt svakere for tiden, oljeprisen holder seg lav og det snakkes ikke mer om at Norges Bank vil måtte sette styringsrenten opp. Spørsmålet er når Norges Bank må sette styringsrenten ned.

Alt dette viser til en (enda) svakere krone.

Alt dette viser til en (enda) svakere krone

Ingen ser ut til å være opptatt av hva en svak kronekurs kan bety for prisveksten (den ligger trygt rundt 2 prosent) og ingen rasler med sablene fordi en enda svakere kronekurs, med økt inflasjon, kan forstyrre det viktige tariffoppgjøret.

Lønnsveksten i fjor var på 3,7 prosent, og alle tenker nok at det blir like bra i år. Reallønnsvekst til alle. Halleluja.

Norske eksportbedrifter, som selger i euro eller dollar, får stadig flere kroner, og de jubler alle sammen. Kronekursen kan ikke bli lav nok. Det samme gjelder for hele turistindustrien. Utlendingene får stadig mer for pengene i Norge, og vi nordmenn må betale mer for utenlandsreisene. Vi må kanskje betale mer for biler også.

Det eneste pussige er at kronekursen mot svenske kroner er stabil, år ut og år inn, så da kan alle harry-turister slappe av.

At kronekursen faller og faller (ikke de siste to dagene) er spennende, og berører veldig mye av norsk næringsliv. Det er da kanskje fristende å tro og si at nå har det snudd, Det er ikke lenge før vi skal se 9,80, 9,60 eller 9,40 mot euroen igjen.

Mens Donald Trump sørger for at alle vil ha dollar, og Trump vil fortsatt ha renten ned i USA.

Ingen klager på den lave kronekursen, og noen husker også at Oljefondet noteres i kroner.

Det kan se ut som alle er glade og fornøyde med rekordlav kronekurs. Norge er drømmelandet i et hav av usikkerhet.