Boligmarkedet i Norge er klart sterkere enn man kunne forvente

Boligbygging i Oslo. Foto: Gard Setsaas

Mange, inkludert denne avis, er overrasket over prisutviklingen i boligmarkedet. Det begynte mandag i forrige uke, da OBOS kunne fortelle at prisoppgangen for brukte boliger i Oslo i januar var på 9,6 prosent. Den prisoppgangen må selvfølgelig sees i sammenheng med et (like overraskende) prisfall på 5,6 prosent i desember. Det svinger for OBOS-leilighetene.

På landsbasis var prisveksten for OBOS-leiligheter 8,2 prosent i januar.

Noen bryr seg ikke om tallene, og tror det er tilfeldige utslag av hva som ble lagt ut i markedet i januar. For eksempel nevnes Middelthun-prosjektet som OBOS har med Veidekke, og hvor dyreste leilighet koster 97 millioner kroner (den får de ikke solgt til den prisen).

Disse tallene ble så fulgt opp av boligstatistikken fra Eiendom Norge som kom onsdag, som viste at prisoppgangen i januar, på landsbasis, var på 3,3 prosent (NRK klarte å kalle det en prisoppgang på 3,3 prosentpoeng).

Mange av aktørene vil snakke markedet ned

Verdt å merke seg er at prisoppgangen i Oslo bare var på 1,7 prosent nominelt, altså godt under landsgjennomsnittet. Men tolvmånedersveksten i Oslo ligger på 5,5 prosent.

I Bergen steg boligprisene i januar med 5,3 prosent, i Stavanger med 5,7 prosent og i Kristiansand med 5,9 prosent.

Slik vi ser det, tyder alle disse tallene på at boligmarkedet i Norge er klart sterkere enn man kunne forvente. Mange av aktørene vil snakke markedet ned, men hva er vitsen med det?

Vi tror det er spesielt to faktorer som spiller inn. Lønnsveksten er god (3,7 prosent i fjor), og de fleste regner med en like stor lønnsvekst i år. Det skal sikres i tariffoppgjøret til våren.

Men mest vekt legger nok husholdningene på utviklingen i rentemarkedet, og ingen tror at Norges Bank vil øke styringsrenten fra dagens 1,5 prosent (etter fire renteøkninger det siste året). Mest sannsynlig er at styringsrenten blir liggende på 1,5 prosent ganske lenge, og skulle det bli en endring, er det ned.


Husholdningene tror ikke på høyere renter og kjøper bolig. Og det er flere selgere enn i januar i fjor.I landets største og mest lønnsomme bank, DNB, kan man nå få fastrentelån med løpetid på 10 år under 3 prosent. Det er omtrent samme rente for 3, 5 og 10 år. Det sier ganske mye.

Aktørene (boligentreprenører og meglere) tror prisoppgangen nå bare er forsmaken på hva som kan komme om 1-2 år. Igangsettelsen av nye boliger går ned og de hevder at det reguleres for lite til bolig, særlig i Oslo. Tilbudssiden vil derfor bli for liten og boligprisene vil ta av igjen, gitt at lønnsveksten er god, at arbeidsledigheten er lav og at renten holder seg lav (man kan jo bare binde renten).

Boligprisveksten er alltid sterk i januar, men spørsmålet er om januartallene smitter over på resten av året.