Hegnar: – Det gjelder å holde på olje- og gassinntektene så lenge som mulig

Foto: Statoil

NHO er i ferd med å lage et «veikart for fremtidens næringsliv», og i denne forbindelse har Sintef sett på mulighetene for inntjening og arbeidsplasser innen energi og industri.

Siden de fleste mener at arbeidsplassene innen olje og gass vil forsvinne i løpet av et par tiår (vi er helt uenig), er dette særdeles viktig.

Når sant skal sies, bør vi holde på de ekstremt lønnsomme arbeidsplassene innen olje og gass til krampa tar oss.

Men vi er jo åpne for alt nytt, og det er lett å bli begeistret når NHO, basert på Sintef-tallene, sier at vi kan få 130.000 nye industriarbeidsplasser innen 2050, hvis FNs bærekraftsmål skal følges.

Det kan vi gjerne håpe på, men vi er litt skremt.

Havvind har, sies det, et potensiale på 50.000 nye jobber, men alt er foreløpig ulønnsomt, og vi har et inntrykk av landene i Europa står i kø for å satse på vindkraft. Akkurat nå er kraftprisene i Europa svært lave. Slik kan det svinge, og hvem skal foreta investeringene ?

Et annet satsingsområde er produksjon av batterier, og her kan det bli 15.000 nye arbeidsplasser. Hvorfor produksjon av batterier er spesielt bærekraftig er uklart for oss, men det viktigste er at alle, fra Elon Musk og Tesla, til kinesere, har planer om å bygge verdens største batterifabrikker. Hva skal vi da stille opp med?

Gruvedrift kan gi 5.000 nye arbeidsplasser. Ja,ja.

Det mest spennende og utfordrende er arbeidsplasser innen karbonfangst og -lagring (såkalt CCS). Der må det skje noe. Og Sintef og NHO tror det kan bli 30.000-40.000 nye arbeidsplasser. Men hittil har alt vært en økonomisk fiasko. Både NHO og Sintef venter på at regjeringen skal gi «full gass» her. Statens penger, altså.

Næringer med svak lønnsomhet

Hvis, og vi sier hvis, antall arbeidsplasser innen olje og energi synker med noen titusener om noen tiår, så vil de kanskje bli erstattet av noen nye, innen batteridrift, gruvevirksomhet og karbonfangst, og det som da vil være temmelig sikkert, er at lønnsomheten vil være negativ eller svak (les: dårlig). Sammenlignet med lønnsomheten innen olje og gass vil den være nesten ikke-eksisterende.

Ingen kan trylle når det gjelder de bransjer og næringer Norge må og skal satse på for å sikre sysselsettingen, og spesielt sysselsettingen innen bærekraftig industri, i tiden fremover, men når alt Sintef og NHO har funnet, er næringer med svak lønnsomhet, så er det grunn til bekymring.

Eller for å si det på en annen måte: Det gjelder å holde på olje- og gassinntektene så lenge som mulig. Og blir det vanskelig, må vi kanskje lete mer utenfor industrien. Synd det ikke blir flere arbeidsplasser innen den rene og fornybare vannkraftproduksjonen.