Hegnar: – 300 millioner er blitt noen milliarder

Foto: NTB Scanpix

Da Venstre under regjeringsforhandlingene på Jeløya i 2018 fikk inn at pelsdyrnæringen skal avvikles innen 2025, ante de ikke de økonomiske konsekvensene av det de foreslo. Like lite visste de og de andre partiene da kravet ble gjentatt i Granavolden-erklæringen i fjor.

Venstre kjørte på og de andre partiene ble med på ferden.

I det offentlige ordskiftet har det vært sagt at 150 pelsbønder skulle få en samlet erstatning på 300 millioner kroner. Det var bare tull. Stortinget behandlet saken i går, og alt tyder på at erstatningen vil ende opp med et beløp over to milliarder kroner.

Bollestad skjønte ingenting

Det prinsipielt gale er at Stortinget vedtar å legge ned en hel næring. Uansett om det er snakk om en liten gruppe bønder, er inngrepet stort og alvorlig. Hverken Høyre eller FrP burde gått med på dette.

Da det var klart at vedtaket står, kom selvfølgelig spørsmålet om erstatning opp. De som har investert i anlegg og dyr, har krav på en erstatning. Men hvor mye skulle pelsbøndene få?

Til å begynne med var det snakk om et beløp tilsvarende de bokførte verdier. Landbruksminister Olaug Bollestad (KrF) snakket ikke om annet, men hun skjønte ingenting.

Bokførte verdier? Alle skjønte at dette ikke ville være rettferdig. Et anlegg (bur og greier) med dyr kunne ha en kostpris på 10 millioner kroner, men være nedskrevet til et par millioner kroner. Differansen mellom dagens verdi, som going consern, og de bokførte verdiene kunne man ikke stjele fra pelsbøndene. Så pelsbøndene måtte få mer. Men hvor mye?

Landbruksminister Olaug Bollestad våknet, men skjønte fortsatt lite.

Foto: NTB Scanpix

Deretter ble det (særlig i Nationen) en debatt om takster og verdier, men absolutt ingen snakket om inntektene fra pelsdyrnæringen og en multippel av dette eller en neddiskontering av fremtidige overskudd og inntektsstrømmer.

Både bokførte verdier og reelle inntekter eller overskudd, etter skatt, var det nok mye moro i rundt om på gårdene.

Men det er sant at noen pelsbønder sto frem og hevdet at de hadde investert flere titalls millioner kroner og at de, fordi de har bankgjeld, ville gå konkurs ved en erstatning basert på bokførte verdier. Landbruksministeren fra KrF forsto fortsatt lite.

300 millioner er blitt noen milliarder

Senterpartiet presset på med krav om «full erstatning» og det er ikke urimelig, men hva er full erstatning?

Løsningen i Stortinget i går ble at oppgjøret med pelsdyrbøndene skal defineres som et «ekspropriasjonsartet inngrep», og ved ekspropriasjon tar staten din eiendom med tvang og må betale full erstatning.

Stortinget ber derfor regjeringen om «å utforme et opplegg for taksering av pelsdyranlegg basert på faglige verdivurderinger som tar utgangspunkt i ekspropriasjonsrettslige regler».

Hva det vil koste? Det vet ingen. Nå skal det jo først lages takster og verdier.

Men trolig snakker vi om flere milliarder kroner. 300 millioner er blitt noen milliarder.

Slik går det når Stortinget nedlegger en hel næring, og alle trodde det ville være snakk om å erstatte bokførte (nedskrevne) verdier.

Landbruksminister Olaug Bollestad har ikke skjønt sakens økonomiske realiteter ennå, men who cares?