Hegnar om XXL og Gresvig: - En halt og en blind

Olav Nils Sunde Foto: NTB Scanpix

Det er interessant og spennende at O.N. Sunde, som var hovedeier i Gresvig Retail Group som begjærte seg selv konkurs, nå har gitt et bud på konkursboet. Olav Nils Sunde tror altså fortsatt på sportsbransjen, men mest av alt tror han på å kutte kostnader. En konkurs kan kanskje klare det.

Dessuten har O.N. Sunde lånt ut 600 millioner kroner til Gresvig-konsernet, og selv om det trolig er pant i varelager og fordringer, kommer Sunde bak DNB som har lånt 500 millioner kroner til Gresvig, og hvor langt pantet da rekker er uklart. Når og hvis Nils Olav Sunde kjøper boet, er han litt nærmere kontroll med hvem som skal få hva.

Det grunnleggende problemet er at det i sportsbransjen er for mange butikker og og aktører, som vil selge for mye. XXL er i krise med et stort kursfall og store tap, og i tillegg kommer superkremmer Bjørn Rune Gjelsten som eier Sport1.

Her kan man virkelig spørre om det er bra å koble den blinde med den halte, hvis det er XXL som ender opp med Gresvig-konsernet.

Så mye friske penger vil han ikke komme med

Uansett hvem som ender opp som ny eier, vil det bli et stort kutt i antall butikker (har 95 i dag), og de dårligste ryker først. Mange utleiere av lokaler vil få problemer. Dessuten vil Nye Gresvig sikkert kreve reforhandlinger av de andre leiekontraktene. Kostnadene må ned.

På den annen side har sikkert lokaleierne rett til å gå ut av leiekontraktene ved en konkurs, og dermed kan Gresvig miste noen av de beste lokalene. Gresvig-butikkene kan bli både XXL og Sport1 eller Anton Sport.

Dette vet selvfølgelig sunnmøring og kremmer Olav Nils Sunde, så hans bud på boet er neppe stort. Det er trolig ikke en krone, men bobestyrer Håvard Wiker i Ro Sommernes har en vanskelig jobb.

En tøff kjøper av boet vil overta en del av eller hele gjelden og betale minimalt for egenkapitalen. Sunde har allerede brukt rundt en milliard kroner på Gresvig, så mye friske penger vil han ikke komme med.

Leverandørene vil kreve kontant betaling for nye varer hvis de ikke får fullt oppgjør av gammel leverandørgjeld. Kanskje vil de ikke levere nye varer i det hele tatt.

XXL er en joker, for selskapets nye hovedeier, private equity-fondet Altor, har mer enn nok penger, men de gjorde åpenbart en dårlig jobb ved kjøpet av aksjer i XXL, og nå vil de kanskje by på Gresvig de også.

Det avgjørende problemet er likevel at hele bransjen må krympes. Vi nordmenn er kanskje verdensmestere i kjøp av sportsutstyr og sportsklær, men nå er det blitt for mye.

Og de store lagrene blir man ikke kvitt uten at prisene går til bunns.

I Oslo-området er «sommerværet» åpenbart et problem, men i andre deler av landet sner de ned.

Vi får bare håpe at denne nedbyggingen skjer uten at XXL også må kaste kortene.