Hegnar: – Noe er galt med de uføretrygdede

Foto: Eivind Yggeseth
Leder

Ved utgangen av 2019 var det hos NAV registrert 352.200 arbeidsuføre. Ved utgangen av 2018 var det 339.200 arbeidsuføre. Det går åpenbart den gale veien.

Én av ti i arbeidsfør alder er uføretrygdet.

Det er også skremmende avvik fra dette gjennomsnittstallet. I Østfold og Aust-Agder var ikke mindre enn 14,8 prosent uføretrygdet i 2019.

Vi lever lenger og lenger, har et godt helsevesen, god lønn og Norge blir i offisielle statistikker betegnet som verdens beste land å bo i, men likevel er det stadig flere som har mistet all arbeidsevne her i landet.

Flesteparten av de uføretrygdede finnes i aldersgruppen 40-67 år, men 6 prosent av de uføretrygdede er mellom 18 og 29 år, og 9 prosent mellom 30 og 39 år.

Ungdommen blir altså i stadig større grad uføretrygdet, og det vises blant annet til psykiske problemer.

Det er fristende å si at vi har vanskelig for å tro på tallene. Vi kan ikke si eller hevde at legene som skriver ut uførehenvisningene, tar feil eller gjør bevisste feil, men det finnes nok av eksempler på at uføretrygd er blitt benyttet i bygder eller byer hvor arbeidsledigheten har gått opp. Går hjørnesteinsbedriften nedenom og hjem, og ingen nye arbeidsplasser finnes, kan uføretrygd være løsningen. Den økonomiske løsningen.

I dag er det slik at syketrygd kan bli erstattet av arbeidsavklaringspenger (AAP), og når også tiden for AAP går ut, kan det være et valg mellom sosialhjelp eller uføretrygd.

Statistikken viser at når stadig flere personer mister AAP-ytelsen, går antallet uføretrygdede opp. Det er en sammenheng.

Og hvorfor er det slik at antallet uføretrygdede i Aust-Agder er på hele 14,8 prosent? Været er ikke verre enn i resten av landet, kostholdet det samme (godt) og de trener og mosjonerer trolig like mye som i resten av landet.

Kan det ha noe å gjøre med at sørlendingen tar det litt med ro? Det startes for få nye virksomheter og uten arbeidsplasser kan man kanskje bli uføretrygdet?

Når man er uføretrygdet, har man mistet all arbeidsevne. Man kan bare tvinne tommeltotter.

Man kan bare tvinne tommeltotter

Det er mulig at det er slik, men vi snakker om 352.200 personer. Det er mye uførhet, det.

Dessverre ser gangen nå ut til å være syketrygd, AAP og til slutt uføretrygd.

I 2010 var 8.509 mottagere av uføretrygd under 30 år. I 2019 var tallet økt til 20.065 personer.

Stadig flere 18- og 19-åringer blir uføretrygdet.

Og nesten like skremmende og interessant er at andelen uføre blant kvinner er 50 prosent høyere enn hos menn. Kvinnene lever lenger enn menn, har færre yrkesaktive år, men likevel er de overrepresentert blant de uføre. Kanskje er det fordi de er overrepresentert i trøste- og bæreyrkene, og fordi fødsel og barn tærer på, men litt underlig er det.

Vår enkle konklusjon, så langt, er at det er vanskelig å finne gode forklaringer på at det er 352.200 uføretrygdede i Norge. Noe er galt. Ikke med statistikken, men med mange av de uføretrygdede.

nav
Trygve Hegnar
uføretrygd
sørlandet
Leder