Hegnar: Dobbeltspill av Widerøe

Foto: Dreamstime
Leder

Det kommer selvfølgelig som et sjokk og en stor overraskelse når flyselskapet Widerøe plutselig forteller at det skal stryke (innstille) 4.000 flyavganger. Widerøes innsats på kortbanenettet er stort og viktig i de nordlige landsdelene og på Vestlandet.

Men Widerøe (styre og ledelse) driver et effektivt dobbeltspill, og Dagsavisen går på limpinnen og konkluderer med at «det er lett å skjønne at Widerøe ikke kan opprettholde flyruter som går med store underskudd. Livsviktig infrastruktur er statens ansvar. Samferdselsminister Knut Arild Hareide må kjenne sin besøkelsestid».

Statsråd Hareide (KrF) er nok ikke så lett å lure.

Poenget er nemlig at Widerøe allerede får godt betalt for å drive det man kaller FOT-ruter (forpliktelse til offentlig tjenesteyting). Staten har satt av 718 millioner kroner til dette i år.

Dette har Widerøe oppnådd ved en anbudskonkurranse, og rundt to tredjedeler av Widerøes kortbanenett omfattes av de subsidierte rutene. I Nord-Norge vant Widerøe mot FlyViking, men Widerøe tapte anbudskonkurransen mot Air Leap på ruten Oslo–Røros.

Når Widerøe nå vil stryke 4.000 avganger, må det være fordi selskapet ikke klarer å drive den kommersielle delen av kortbanenettet lønnsomt, eller at selskapet krevde for lite i anbudskonkurransen om de subsidierte rutene (det hevdes at Widerøe lå 100 millioner kroner under nummer 2).

Statsråd Hareide (KrF) er nok ikke så lett å lure

På toppen av dette kommer at Widerøe ønsket og fikk 40 millioner kroner ekstra (i form av avgiftskutt) fra staten ved årsskiftet.

Vi respekterer så absolutt at Widerøes ledelse og eiere kutter kostnader for å bli lønnsomme på den kommersielle delen, og det kan sikkert være noe i (vi sluker det ikke helt) at det er kronekursen, avgiftsnivået og markedsutviklingen som plager. Men dette er selskapets ansvar og en del av det å drive flyselskap eller annen virksomhet.

Widerøes ønske nå ser ut til å være å få flere av rutene definert som FOT-ruter, med statsstøtte, men da må også disse rutene settes ut på anbud, og slikt tar tid. Disse rutene skal sikres et minimum av tilbud, og være ruter flyselskapet ikke ville opprettholdt hvis man bare skulle se på den kommersielle siden.

Det litt kjedelige for Widerøe er at hvis man byr på statsstøttede ruter, og får tilslaget, vil staten ha et ord med i laget når det gjelder billettpriser, kapasitet og rutefrekvens.

Dette regnestykket er det Widerøe nå ikke får til å gå opp. Men løsningen kan ikke være, slik Dagsavisen ber om, at alle underskudd eller dårlig drift skyves over til staten.

Staten kan ikke ta det økonomiske ansvaret for hele kortbanenettet.

Vi tror Widerøe har levert det de skal når det gjelder samfunnsoppdraget (hvis ikke ville det blitt bråk med Samferdselsdepartementet), men det er totalen som svikter. Det er normalt et eieransvar, men man bør ikke bli overrasket om Widerøe i første omgang krever og får avgiftslettelser (passasjeravgiften).

Widerøe må bli lønnsomt, men når Nord-Norge får presentert 4.000 færre avganger, så er det et dobbeltspill for å få mer penger fra staten.

widerøe
dagsavisen
fly
nord-norge
vestlandet
anbudskonkurranse
Trygve Hegnar
flyviking
air leap
knut arild hareide
Leder