Geir Inge Sivertsen henger i en tynn tråd

Fiskeriminister Geir Inge Sivertsen (H). Foto: ntb scanpix

Sosialistisk Venstreparti (SV) og Ap krevde at fiskeriminister Geir Inge Sivertsen (H) måtte sparkes i går (i skrivende stund er han ikke det), og basert på det som var kommet frem, mente vi at statsråd Sivertsen hang i en tynn tråd.

SVs Kari Elisabeth Kaski sier at hvis ikke statsminister Erna Solberg følger kravet, vil statsministeren bli kalt inn på teppet i Stortinget neste uke (dog uten mistillitsforslag), og Aps Terje Aasland sier til Dagsavisen at «enten er han et ordentlig rotehode, eller så er han ikke etterrettelig overhodet. Begge deler er like ille.»

Høyres stortingsgruppe skal ha drøftet statsråd Sivertsen stilling, uten at noe konkret har kommet ut.

Vi mener fiskeriministerens posisjon er svak, men den er ikke svekket av det nye som er kommet frem. Ganske enkelt fordi noe av det nye som skal være så ille, skyldes manglende elementærkunnskaper om hvordan selskaper ledes.

Det gamle først: Geir Inge Sivertsen fikk kritikk av alle (verst i NRK) fordi han i november og desember i fjor både var ordfører i sin hjemkommune og statssekretær i fiskeridepartementet, og derfor fikk lønn for begge verv. Dette er knapt kritikkverdig.

Derimot var det klart kritikkverdig og uforståelig at Sivertsen søkte om, og fikk, etterlønn på 120.000 kroner for ordførerjobben han hadde hatt. Sivertsen har derfor betalt denne etterlønnen tilbake (skulle bare mangle).

Sivertsen har også mottatt godtgjørelse for møtevirksomhet i Fylkeskommunen etter at han skulle ha trukket seg og etter at han tiltrådte som statssekretær og (senere) statsråd.

Pengene er tilbakebetalt.

Vi mener fiskeriministerens posisjon er svak

Her henger Sivertsen, som vi skrev, i en tynn tråd.

Det nye, som angivelig feller statsråd Sivertsen, er at han har undertegnet en årsberetning for et privat selskap hvor han var styreleder, etter at han sa fra seg styrevervet.

Underforstått: Statsråden puslet med privat virksomhet i det skjulte mens han offisielt var ute av styret.

Men nå er det en gang slik at gamle styremedlemmer faktisk er lovpålagt å underskrive årsberetning hvis det ikke er valgt nye styremedlemmer. Selv om man altså har fratrådt eller meddelt at man skal fratre.

Er det blitt valgt nytt styre, må de nye styremedlemmene undertegne beretningen og regnskap selv om de ikke har ledet selskapet i året som gikk.

At pressen og en del stortingsrepresentanter ikke kjenner til dette, får så være.

For oss henger statsråd Sivertsen i den samme tynne tråden.

* Like før halv seks fredag gikk fiskeriminister Geir Inge Sivertsen av som statsråd.