Utrolig umusikalsk fra Aker og  Røkke å sende et tiggerbrev

Kjell Inge Røkke. Foto: ntb scanpix

I sin vanlige sjarmerende tone sier Fellesforbundets leder, Jørn Eggum, at «når regjeringen bruker gullkortet må næringslivet gi faen i utbyttefesten.»

Vi er enig med Eggum, men raseriet og tordentalene er i mange tilfeller basert på et syltynt grunnlag.

Mange av de utbytteforslag som er kommet frem (Aker ASA, DNB og en del mellomstore selskaper) skyldes at styrene har basert forslagene på strålende resultater i 2019, og i mange selskaper har det ikke vært utbetalt utbytter på flere år.

Generalforsamlingene kunne greit og uten motstand ha vedtatt disse utbyttene i begynnelsen av 2020. Før Corona-epidemien rullet over oss og resten av verden.

At aksjonærene også får en løpende avkastning, er ikke noe kriminelt, men slik det bør være.

Problemet nå er at mange av de utbytteforslagene som er kommet frem, kobles til statlige støttetiltak som næringslivet har bedt om og som Stortinget allerede har vedtatt.

Verst ut her kommer Aker ASA, som kontrolleres av Kjell Inge Røkke. Styret har foreslått et utbytte på 1,7 milliarder kroner for 2019, hvorav Røkke skal få 1,2 milliarder kroner.

Men så sendte konsernsjefen, Øyvind Eriksen, et brev til NHO hvor han listet opp hva næringslivet forventer fra statens side, og han viste til at «norsk næringsliv er i krise. Jeg har aldri opplevd maken eller hørt om noe liknende i Akers 180 år lange industrihistorie.»

Eriksen ba om strakstiltak og samtidig permitterte Aker-kontrollerte Aker Solutions 6.000 ansatte.

Utrolig umusikalsk å sende et tiggerbrev

Aker ASA selv har ikke bedt om en eneste krone i statlig støtte, men alle koblet det foreslåtte utbyttet til statlig hjelp, for det var jo det Eriksen ba om. «For å berge arbeidsplasser og opprettholde aktiviteter.»

Aker ASA og Røkke kan altså ha mange gode grunner for et romslig utbytte, men når alle snakker om en dugnad hvor alle skal delta og staten stiller med minst 100 milliarder kroner pluss gode permitteringsordninger, blir det utrolig umusikalsk å sende et tiggerbrev slik Øyvind Eriksen gjorde.

Aker ASA burde trukket utbytteforslaget først. Mange selskaper dropper nå utbyttene for å sikre likviditet og drift, og det forstår alle aksjonærer. Selv om det smerter.

DNB og Equinor har gått i tenkeboksen, mens Telenor står på sitt utbytteforslag på 12,4 milliarder kroner (kommer nok ikke noe brev fra Brekke om støtte).

Politikerne er banen og Jonas Gahr Støre sier at «dette er en dugnad. De som mottar fellesskapets støtte må forplikte seg til ikke å betale ut utbytte i 2020 eller 2021.»

Det støtter vi, i hvert fall i 2020. Det kan også være at staten bør stille krav om at utbytte ikke kan deles ut før statlig støtte eller garantier er tilbakebetalt.

SVs Kari Elisabeth Kaski vil at staten skal stille krav om at lederlønningene fryses i de aktuelle selskapene, og alle på venstresiden vil ha forbud mot bonuser i selskaper som får statlig hjelp.

I dette klimaet kom Aker-sjefen med sitt brev, og det kan godt være at Røkke allerede har planer eller inngåtte forpliktelser for det utbyttebeløpet han selv har vært med å foreslå, men det er så umusikalsk som det er mulig å bli.