Nå skal vi redde det som reddes kan

Torgeir Knag Fylkesnes, SV. Foto: ntb scanpix

Mens Stortinget arbeider hektisk for å få på plass alle corona-tiltakene, og NAV drukner i permitteringssøknader (mer enn 100.000 hittil) de ikke på noen måte klarer å håndtere, kommer det forslag som er utrolig naive og langt fra virkeligheten.

I økende antall kommer konkursene i de små og mellomstore bedriftene som har mistet all eller nesten all omsetning, og da står SV frem og sier at staten må bruke krisepakkene til omstilling til grønn industri med øyeblikkelig virkning. «Norske selskaper kan bygge flere havvindmøller, nullutslippsskip og starte fullskala karbonrenseanlegg allerede nå,» forteller SV.

Det er (selvfølgelig) stortingsrepresentant Torgeir Knag Fylkesnes som kommer med dette, og han sier til Klassekampen at «krisepakkene er en unik mulighet til å akselerere omstillingen av norsk industri.»

Nei, det er nok ikke det. Ting tar tid. Nå skal vi redde det som reddes kan, av handel, turistbedrifter og småindustri over hele landet. Permitteringsadgangen bidrar til kostnadskutt og bedriftene kan kanskje leve litt lenger uten kunder, og det er bra.

Fylkesnes og SV vil heller ha støtteordninger til havvindsprosjekter. «Flere hundre vindmøller,» sier han. Og staten bør overta eierskapet i verftsindustrien for å utvikle produksjon av hybridbåter og nullutslippsbåter til alt fra ferger til godsfrakt. Det skal komme egne finansieringsordninger for dem som vil investere i grønne skip, og SV vil også ha utviklet karbonfangst og lagring. «Vi må bare kjøre på,» sier Fylkesnes.

Nei, nå skal vi ikke kjøre på med disse tunge industriprosjektene. Vi skal hjelpe frisøren som ikke har kunder, utkanthotellet som står tomt, butikkeierne på Gardermoen som er uten kunder, alle Norwegian- og SAS-ansatte som ikke har noe å gjøre og alle instruktørene i treningsstudioene som er sendt hjem.

Hele Europa er snart stengt ned, og så vil SV koble krisepakkene i Norge med storstilt industriutbygging. Det er til å le av. SV snakker jo om prosjekter som tar 3-10 år å utvikle.

Heldigvis sier Arbeiderpartiets nestleder, Bjørnar Skjæran, at det er en tid for alt. «Bedrifter over hele landet kjemper for å unngå konkurs. Det vi gjør nå må være målrettet og midlertidig. Vi skal ikke subsidiere nye næringer nå.»

Det er ikke mye vi ser eller hører fra Aps nestleder, men nå er han på banen med en klar irettesettelse av SV og Fylkesnes.

Stortinget kan ikke kaste bort tid eller penger

Stortinget kan ikke kaste bort tid eller penger.

En «grønn industrialisering» høres fint ut, og kan ikke utelukkes, men vi får ta corona-følgene først.

FrPs Sylvi Listhaug er nesten like langt ute på viddene når hun sier at tiden kan være inne for staten til å kjøpe seg opp i store og viktige selskaper. Men når staten kjøper aksjer er det bare et bytte av aksjonærer. Bedriftene får ingenting. Det bedriftene, store og små, trenger, er likviditet til å finansiere måneder med brutal inntektssvikt. Alt dreier seg om likviditet og penger på konto.

Statlig oppkjøp av selskaper, helt eller delvis, kan ikke bidra med noe som helst.

Her går SV og FrP hånd i hånd med det ene forslaget dårligere enn det andre.

Forslag som bedrer NAV-krisen, er bedre. Permitterte bør jo få lønn. Det burde ha førsteprioritet nå.

Ikke grønne utopier og større statlig eierskap.