Foto: NTB Scanpix

Blind høne finner korn

Torsdag ble det klart at staten stiller med en stor krisepakke til norsk luftfart. Det er ikke pengetilskudd til slunkne kasser, men en statlig garantiordning på 6 milliarder kroner hvor 3 milliarder kroner er øremerket til Norwegian, 1,5 milliarder til SAS og 1,5 milliarder kroner til Widerøe og andre flyselskaper.

I tillegg har staten allerede fjernet flyavgifter med tilbakevirkende kraft, flyselskapene får, som alle andre, glede av kutt i arbeidsgiveravgiften, det er gitt avgiftsutsettelser og flyselskapene nyter godt av at staten tar en større andel av kostnadene ved de omfattende permitteringene.

Likevel går ikke alle flaggene til topps. Miljøpartiet De Grønne (MDG) som ikke er særlig positivt innstilt til flytrafikk, vil stemme imot krisepakken, og stortingsrepresentant Hulda Holtvedt sier at «nå legger regjeringen fram en krisepakke for ett enkelt flyselskap som kan bli et tapssluk av dimensjoner, og det kan vi ikke støtte. Pakken innebærer at staten tar en økonomisk risiko på vegne av skattebetalerne. Det kan være å kaste skattepenger ut av vinduet.»

Bortsett fra at Holtvedt åpenbart tar feil når hun påstår at det er snakk om støtte til ett enkelt selskap, har kanskje den blinde høna funnet et korn.

Det er nemlig snakk om en lånegaranti, og staten garanterer med opp til 90 prosent. De siste 10 prosentene må skaffes til veie fra en bank eller annen finansinstitusjon. Det er ingen lett sak, for Norwegian har en gjeld på 58 milliarder kroner og, som alle vet, knapt noen inntekter. Nesten alle flyene står på bakken og Norwegian må betale tilbake billettinntekter etter hvert som flyvninger kanselleres.

Høna i MDG har sett dette

Så er det slik at samferdselsdepartementet har fått en siviløkonom (Knut Arild Hareide) som sjef, og i Finansdepartementet har byråkratene slipt knivene. Da blir det ikke så lett å få penger eller garantier ut av statskassen. DNB Markets mener, ifølge DN, at faren for en konkurs i Norwegian faktisk har «økt betraktelig.»

Utgangspunktet er selvfølgelig at det er lettere for Norwegian å få lån i bankene med en statlig garanti. Uten en slik garanti får de ikke lån noen steder. Men staten krever at eksisterende långivere gir utsettelse med renter og avdrag, og staten krever at selskapets soliditet styrkes. Det siste kan ikke bety annet enn at aksjonærene må inn med mer penger.

Noen må altså gi nye lån til Norwegian (de 10 prosentene) og noen må inn med ny egenkapital. For et selskap med 58 milliarder kroner i gjeld og nesten ingen inntekter er det uhyre krevende. Høna i MDG har sett dette.

Finansdepartementet skriver i proposisjonen at «Norwegians situasjon er svært krevende. Gjennom denne ordningen stiller staten strenge vilkår, som kan bidra til en realitetsorientering blant eiere, finansielle kreditorer og andre aktører. Dersom disse ikke vil bidra til ovennevnte tiltak, ser ikke staten noen mulig løsning for NAS der staten bidrar.»

En konkurs er derfor ikke utelukket.