Coronaforbud mot båter?

Foto: NTB Scanpix

At en halv million hytteeiere ikke får lov til å bruke sine hytter denne påsken, oppfattes av mange som veldig inngripende. Men kommunene som sterkt støtter regjeringen, kjører hardt på at en åpen hyttepåske kan sette kommunenes kapasitet innen helse og omsorg i fare. Det er kanskje noe de største hyttekommunene burde tenkt på tidligere. Noe av eiendomsskatten kunne kanskje vært øremerket helsesektoren.

Kommunene kan ikke bare sikre seg inntekter fra hytteeierne, de må også ha en viss beredskap (også helseberedskap). Fordi kommunene ikke har brukt pengene (noe av pengene) på dette, nekter de hytteeierne å bruke hyttene. Det virker ikke helt logisk eller rettferdig.

Men fordi alle vil ha slutt på coronaviruset, godtar man knurrende pålegget. Og man (de fleste) smiler av at kommunene kan godta bobiler og campingvogner i fjellheimen.

Ingen tror på eller lytter til president Donald Trump, som hevder at coronaepidemien er over til påske. Regjeringen lar derfor hytteforbudet vare til over påske, før det blir en evaluering.

Neste prøvesten blir vår og sommersesongen på hytta. Vil regjeringen fortsette med et bruksforbud som også omfatter sommerferien? Det kan ikke utelukkes, for hyttebruken er intens også om sommeren, og helseberedskapen er jo ikke blitt bedre. Så blir det bobiler i vannkanten også (100-metersregelen gjelder ikke for bobiler).

Det neste er å stoppe all båttrafikk, for det kan skje ulykker langs hele kysten.

Redningsselskapet fortalte, i et Dagsrevyen-innslag, at de ikke vil redde båter i nød lenger, for båtførerne kan være coronasmittet, og beredskapsargumentet gjelder fortsatt. For få sykesenger både her og der.

Det er rundt en million båter i Norge, og kanskje kommer regjeringen med et bruksforbud den 1. mai eller 1. juni. Skjærhalden Gjestehavn i Hvaler, med 140 båtplasser, skal allerede være stengt.

Båthavnen ser like forlatt ut som Hafjell og Hemsedal.

Båthavnen ser like forlatt ut som Hafjell og Hemsedal

Nedover sørlandskysten forteller stadig flere ordførere at de vil følge Skjærhalden.

Gjestehavnene stenges ned.

Det har vært, og er, uenighet innen Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet om effekten av hytteforbudet. Det er åpenbart mindre fare for smitte på hytta enn på T-banen, men beredskapsargumentet teller mer.

Blir hytteforbudet utvidet til vår og sommer, og marinaer og båter inkluderes, er vi redd regjeringen får et problem. Det er få køer på sjøen, og det er ikke så mange i båter og rundt hyttene.

Vi er tilhenger av den strenge linjen for helt å utrydde coronaen, det vil si at hver smittebærer skal smitte færre enn én person, og det tror vi egentlig at de fleste også ønsker, men blir hytteforbud også båtforbud, skal helseminister Bent Høie snakke godt for seg.