Moxnes og Lysbakken tror på julenissen

Rødt-leder Bjørnar Moxnes (t.v.) og SV-leder Audun Lysbakken. Foto: NTB Scanpix
Leder

Det er et paradoks, men samtidig som NHO-sjefen Ole Erik Almlid varsler en kraftig økning i konkurser, oppsigelser og boligkrakk, er regjeringens «kontantstøtte» til små og mellomstore bedrifter på full fart på vei til bedriftene. Bedriftene kan søke digitalt, og klarte de dette før helgen, er pengene på konto mandag (i dag). Bedriftene vil, ut fra en enkel modell, få dekket store deler av de faste kostnadene fordi regjeringen har beordret driftsstopp (frisører) eller omsetningen har stupt på grunn av regulatoriske krav (hoteller, restauranter og barer).

Det blir enkelt å få deler av de 50 milliardene staten vil bruke i løpet av tre måneder, men det blir etterkontroll (skulle bare mangle).

Samtidig er det mer enn 400.000 personer som allerede er sagt opp eller som er permitterte.

Kontantstøtten til bedriftene kan få mange i arbeid igjen, men bedrifter med likviditetsproblemer vil nok holde igjen. Leverandørgjeld skal betales og pengene som skal brukes til feriepenger må være på plass før sommeren, og sist, men ikke minst viktig, er det husleieutgifter som skal betales.

Det siste er det blitt politisk bajaseri omkring.

Leietagere ønsker selvfølgelig at gårdeierne stryker husleien så lenge det er nærmest unntakstilstand, mens gårdeierne stort sett ikke strekker seg lenger enn å gi utsettelse med betalingen. Gårdeierne skal jo, på sin side, betale renter og avdrag på byggelånene.

Det er derfor ikke å forvente at gårdeierne leker julenisser.

Går det helt rundt for de røde?

Men det er akkurat det Rødt-leder Bjørnar Moxnes og SV-leder Audun Lysbakken krever at gårdeierne skal gjøre. Lysbakken sier at det at så mange restauranter ikke får redusert husleien, «er starten på mange saker om misbruk av regjeringens krisepenger».

Går det helt rundt for de røde? Ja, regjeringen vil dekke deler av de faste kostnadene, hvor leie er en viktig del, men det står ingen steder at gårdeierne må gi milde gaver.

Det kan sikkert ofte være klokt for å få en leietager til å overleve, men det er ikke noe man kan tilrane seg.

Rødt-lederen hevder til og med at han er synsk. Han sier til Klassekampen at «vi har sett at utleierne klarer seg ganske bra, mens bedriftene er i knestående». Nå er det faktisk bare en måned siden coronaepidemien brøt løs her i landet, og selvfølgelig har ikke Moxnes sett noe som helst som kan fortelle om gårdeierne klarer seg bra eller ikke.

De fleste forhandler nok nå om leiefritak, utsettelser, ettergivelser og kanskje leiereduksjoner. Når regnskapene for 2020 er ferdige, vet vi mer om hvem som har klart seg bra eller ikke.

Moxnes mener at når staten gir penger til bedriftene, så «er det nesten ufattelig naivt at man ikke stiller selv de mest åpenbare krav, slik at disse pengene ikke går rett i lomma på eiendomsbaronene».

Men hele poenget med «kontantstøtten» til bedriftene er nettopp å skaffe penger til den faste husleien.

Er det virkelig så vanskelig?

Om det kommer et boligkrakk, slik NHO-sjefen angivelig skal ha sagt, er vanskelig å si. Men at 400.000 skal miste ordinær jobb og arbeidsledigheten (inkludert de permitterte) når opp mot 15 prosent, uten at boligprisene faller, er lite sannsynlig.

Store deler av norsk næringsliv står. Det er nå det gradvis må åpnes opp igjen. Vi vil jo ikke ha en depresjon.

Rødt og SV vil lovfeste et kutt i husleien for bedrifter. Det agnet var det ingen som slukte på Stortinget.

Trygve Hegnar
nav
coronakrisen
NHO
ole erik almlid
rødt
bjørnar moxnes
husleie
krisepakke
audun lysbakken
sv
boligmarkedet
breaking