Trygve Hegnar: - Hadia Tajik tuller om utbytte

Hadja Tajik (Ap) . Foto: NTB Scanpix
Leder

I løpet av et par dager fikk skatteetaten inn over 10.000 søknader om såkalt kompensasjon eller «kontantstøtte» til bedriftene som lider etter coronasjokket i mars. De første dagene, frem til mandag denne uken, var det bedrifter som var pålagt å stenge som kunne søke, og som fikk svar i løpet av et par dager, og nå er det resten som strømmer inn. Det er de faste kostnadene som skal dekkes, gitt at det har vært et kraftig omsetningsfall.

Det er mange ordninger, men kompensasjonsordningen er god og viktig for de små og mellomstore bedriftene.

Utbytter og utbytteforbud i 2020 gjelder selskapenes resultater i 2019

Ap, SV og Rødt ville ha en regel om at bedrifter som søker om og mottar støtte fra staten, ikke kan dele ut utbytte. Regjeringspartiene og FrP fikk vedtatt loven uten et slikt pålegg.

Men selv om loven er vedtatt og titusener av selskaper har søkt og fått (helautomatisk) svar, gir ikke Arbeiderpartiets finanspolitiske talskvinne, Hadia Tajik, seg.

Hun vil at bedriftene når de søker, skal krysse av i en avkrysningsboks i søknadsportalen, hvor man «på tro og ære» lover ikke å ta ut utbytte eller foreta aksjetilbakekjøp i 2020 og 2021.

Klippe, klippe, sa kjerringa.

Det Tajik og mange andre på Stortinget ikke ser ut til å forstå, er at utbytter og utbytteforbud i 2020 gjelder selskapenes resultater i 2019. Og coronapandemien kom altså i år.

Var det et godt 2019, er det ikke urimelig om eierne får sin «betaling» i form av utbytte, hvis balansen gir adgang til dette. For mange små og mellomstore bedrifter er utbyttet den inntekt eierne trenger for å betale skatter (formuesskatt og inntektsskatt) og noe skal man også leve av (gjelder kanskje pensjonister som er aksjeeiere). Kanskje må man også øke aksjekapitalen hvis dette er nødvendig. Utbyttene er eiernes lønn.

Nå kan imidlertid situasjonen være så kritisk at man dropper utbyttet for 2019 av likviditetshensyn, og sparer opp penger til de dårlige årene 2020 og 2021 man ser komme.

Allerede annonserte utbytter holdes tilbake og utsettes, eller reduseres.

Dette er vanskelige avveininger, men det må ikke være slik at utbyttene forbys hvis bedriften får «kontantstøtte».

Klippe, klippe…

Hadia Tajik viser også til at staten kunne sørget for at støttebeløpet «trekkes fra i utregningen av utbyttegrunnlaget», og kanskje avgrenset utbytteforbudet til de store bedriftene som får de største utbetalingene. Et slikt utbyttegrunnlag er ikke vi kjent med, så Tajik er på jordet.

Ganske enkelt fordi hun og Ap ikke liker utbytter.

Vår oppfatning er at selskaper må kunne gi eierne «lønn» selv om selskapet mottar støtte. Særlig når staten vedtar næringsstopp (frisører, restauranter, hoteller osv).

Hovedlinjen vil imidlertid være at bedriftene stort sett er forsiktige med utbytte når resultatene er dårlige.

Hadia Tajik bør derfor ikke bekymre seg. Og loven er vedtatt og søknadsskjemaene ute.

Da er det på tide å slutte klippingen.

hadia tajik
utbytte
Trygve Hegnar