Professor mener Norge må låne penger

Annette Alstadsæter, professor ved NMBU. Foto: NMBU
Leder

De fleste økonomer og samfunnsvitere er enige om at den velferdsstaten vi kjenner i dag ikke er bærekraftig på sikt. En aldrende befolkning, lang levealder, store pensjonskostnader og et helsevesen som krever mye av statsbudsjettet, og stadig mer penger til skoler og utdannelse, forsvar og alle mulige gode formål, vil kreve kraftige økninger i skatter og avgifter for å få budsjettene i havn, hevdes det.

De fleste overdriver litt, for vi kan også ha reformer som gjør at de fleste må stå lenger i arbeidslivet (pensjonsreformen), og det er også mulig å få mer i egenbetaling på en rekke områder.

Det er litt for lettvint å si at skatteinntektene ikke er store nok til å betale for offentlige utgifter på sikt. I hvert fall ikke når vi har Oljefondet (Norges sikreste «næring») hvor staten kan ta realavkastningen til å saldere statsbudsjettet.

Professor Annette Alstadsæter ved NMBU på Ås sa her i avisen i går at «vi har et oljefond i reserve, men er kollektivt blitt fattigere gjennom krisen. Verdien av Oljefondet har falt».

Det er en overdrivelse. Oljefondets verdi var, sist vi så på det, 10.290 milliarder kroner, og det er ikke så langt fra toppen. Egentlig har forvalterne i Oljefondet (og vi) vært heldige så langt.

Om staten henter ut 200 milliarder eller 400 milliarder kroner, som trolig blir tallet i år, merkes knapt.

Statlig gjeldsoppbygging bør vi ikke begynne med

Men Alstadsæter er så bekymret over bruken av oljepenger, og usikkerheten med å øke skattene i fremtiden, at hun vil stoppe bruken av oljepenger for å finansiere coronatiltak, og heller la staten låne penger. «Hovedpoenget er å synliggjøre at det er fellesskapets penger som går ut. Å ta opp lån er en måte å synliggjøre dette på og disiplinere både befolkningens og politiske forventninger til fremtidig offentlig forbruk», sier professoren.

Det er et veldig dårlig forslag. Norge er vel det eneste landet uten statsgjeld (bortsett fra mellomregningskonti med andre land), og statlig gjeldsoppbygging bør vi ikke begynne med.

Da vil politikerne ha to kilder til pengebruk, og det kan bli for fristende.

Vi tror de fleste ser at coronatiltakene nå koster, og at de selvfølgelig må betales for.

At Finansdepartementet ikke skal ha oversikt over hva samfunnet nå bruker, og at ikke Oljefondet ser hvor avkastningen går, er utenkelig.

Vi vet hva handlingsregelen sier, og vi vet hvor mye vi trekker. Frem til i år har staten brukt mindre enn 3 prosent, som nå er målet eller begrensningen, men vi lever godt med 4 prosent også (som var måltallet før).

Det er en dårlig akademisk øvelse å si at Norge heller bør starte med låneopptak for å finansiere underskudd og coronatiltak.

Det er heldigvis en stor forskjell på Norge og USA eller Hellas.

Trygve Hegnar
nmbu
coronakrisen
handlingsregelen
oljefondet
statsgjeld
annette alstadsæter
Leder