SV vil kjøpe bedriftene

Torgeir Knag Fylkesnes (SV). Foto: Eivind Yggeseth
Leder

Det er liten tvil om at den lave oljeprisen, og små utsikter for en kraftig oppgang de nærmeste årene, vil føre til lavere investeringer innen olje og gass. Regjeringen ser dette og vil endre avskrivningsreglene slik at bransjen samlet får en likviditetsfordel på 100 milliarder kroner. Ikke en skattereduksjon, men utsatt skatt (gitt at selskapet overlever).

SV liker ikke denne type skatteendringer, og vil heller at staten går inn og kjøper vaklende skipsverft og industribedrifter langs kysten. Bedriftene skal holdes i gang med nye grønne investeringer.

SVs nestleder Torgeir Knag Fylkesnes sier til VG at «å gjøre endringer i skattesystemet er veldig farlig, fordi det kan gjøre at oljerelaterte prosjekter som egentlig ikke er lønnsomme, settes i gang. Problemet er at det kan være at man senker terskelen».

SV vil heller gå inn med kapital på eiersiden for å hjelpe til å bidra over kneika. Pengene fra staten skal plasseres i et statlig fond.

Vi for vår del har mer tillit til at selskapene innen olje og gass gjør de fornuftige og lønnsomme investeringene (etter skattefordelen) enn at SV skal drive oppkjøpsraid.

Høyres Stefan Heggelund sier at «dersom Fylkesnes nå vil ut på et statlig oppkjøpsraid, er det grunn til å tvile på om han befinner seg i samme århundre som oss andre».

Ifølge Heggelund er det ikke riktig at forslagene i petroleumspakken bidrar til ulønnsomme investeringer, og han påstår at selskapene bare trenger en oljepris på 20 dollar pr. fat for å være lønnsomme. «Dette handler om ekte mennesker og ekte arbeidsplasser i den næringen som uten tvil er viktigst for Norge. Selvsagt bør vi stille opp med tiltak også for dem gjennom denne krisen, en krise som er helt utenfor selskapenes kontroll,» sier han.

Hva med et statlig eid boreriggselskap som kan være kunde hos de statlige veftene?

Det er mulig at Heggelund er litt for optimistisk med 20 dollar fatet, men vi hører heller på det enn statlig kjøp av selskaper, og det ender nok Stortinget også på.

Det verste er imidlertid at SV og Fylkesnes ikke bare tenker på olje- og gassindustrien. Det kan også være aktuelt for staten å kjøpe «annen kritisk infrastruktur og viktige selskaper».

Hva han har i tankene er ikke klart for oss, men det må vel være kjøp av aksjer i SAS og Norwegian (ingen av selskapene klarer seg uten ny finansiering), eller kanskje Fylkesnes tenker seg en statlig eid hotellkjede bestående av hoteller som i dag ikke har gjester, eller få gjester, på grunn av nedstengning og coronafrykt.

Hva med et statlig eid boreriggselskap som kan være kunde hos de statlige veftene? Det er mye å plukke opp, og staten har ubegrenset med penger.

Til å analysere og vurdere oppkjøpskandidatene kan vi bruke SVs stortingsgruppe, med litt bistand fra Rødt og Bjørnar Moxnes.

«Det kommer til å bli dyrt, men alternativet hvor nøkkelkompetanse forsvinner er dyrere,» sier SV-politikeren. Og «vi må innse at det å legge om til et samfunn med en sterkere industri og sterkere næringer kommer også til å være en kjempestor investering».

Det tror vi nok, men kan vi ikke la det være privat? Statlig eierskap i den krisen vi er i nå, og hva vi kan forvente de kommende årene, tør vi ikke tenke på.