Kalkuner og biler

Eldar Sætre. Foto: Iván Kverme
Leder

At ledelsen i Statoils (nå Equinors) amerikanske virksomhet kjørte i sportsbiler til kontoret (Mustang og Maserati), og at en bil var gulstripet, får oss ikke til å dåne. Heller ikke at mange ansatte bodde i nærheten av golfbane, eller at Statoil kjøpte en kalkun til 700.000 kroner for å skaffe penger til et veldedig formål. En Mustang får man jo kastet etter seg i USA.

Men dette er krydder i DNs gode avsløring av at Statoils og Equinors oljesatsing i USA hittil har medført et tap på 200 milliarder kroner (blir litt mindre med effekten av fremførbare underskudd), og at Equinor har skjult tapet så godt selskapet kan.

At tapet er blitt så stort skyldes at Equinor kjøpte selskaper og felt med skiferolje og skifergass på topp, og når oljeprisen har rast fra over 100 dollar pr. fat til dagens 30 dollar, må store investeringer skrives ned. Da blir det stygt.

Noen må over lang tid ha gjort en elendig jobb

Det som i DNs avsløring er skremmende, er at internkontrollen har vært skandaløs dårlig, og at det som kom av varsler, ble oversett. Penger, sjekker og bilag fløt i alle retninger, og kostnadsbevisstheten var syltynn. Den høye oljeprisen gjorde at penger rant inn i strie flommer, og da ble det høye lønninger (ikke så veldig høye) og bonuser.

Tilsynelatende fanget ikke internrevisjonen eller den eksterne revisjonen opp noe som helst.

Og hva gjorde Statoils/Equinors valgte revisjonskomite? Den skal jo gå gjennom og kontrollere regnskapene på vegne av styret, og rapportere til styret. Noen må over lang tid ha gjort en elendig jobb.

Dagens toppsjef Eldar Sætre har vært i konsernledelsen under hele USA-raidet, og derfor medansvarlig også før han selv overtok etter Helge Lund (den store, stygge ulven).

Sætre blir fornærmet når han blir bedt om å navngi de sjefer og ledere som har sviktet. Han mener det er et lag (team) som står bak USA-satsingen, og derfor kan ikke enkeltpersoner straffes. Det er en naiv form for lederansvar.

Penger, sjekker og bilag fløt i alle retninger

Både olje- og energiminister Tine Bru og enkelte store aksjonærer (KLP) vil nå ha eiermøter med Equinor-ledelsen for å finne ut hvor ille situasjonen er, og det bør aksjonærer ha.

Hva vi ikke skal ha, er politikere eller media som tror at politikerne (gjerne de i opposisjon) skal styre og kontrollere. Staten eier 67 prosent i Equinor og kan da gjøre (nesten) hva den vil. Men den makten og eierstyringen går gjennom valg på generalforsamlingen og valg av styret, som igjen ansetter og sparker konsernsjefen.

Det er mulig Statoil og Equinor har hatt svake styrer, og da bør det rettes opp. Ledere i fagforeninger står nå frem og krever at enkeltpersoner i Equinor må sparkes.

Det er ikke slik det foregår, selv om man har tapt svimlende 200 milliarder kroner.

Konsernsjef Eldar Sætre må ha den ledelsen han ønsker. Er den ikke god nok, ryker han også.