Bølgen er på vei

Illustrasjonsfoto: Dreamstime
Leder

Det er flere positive ting i norsk økonomi til tross for coronakrisen.

I midten av mars/april var det plutselig mer enn 400.000 permitterte, som søkte dagpenger, nå er antallet visstnok halvert, industrien tar arbeidstakere tilbake, frisørene klipper hår igjen og boligprisene stiger mer enn noen hadde forventet. Norges Bank regner nå med at renten kan bli satt opp allerede i 2022, i stedet for ut i 2023, og boligprisene vil stige (ikke falle som antatt for noen måneder siden).

Men alt er ikke bra. Det kommer en bølge av oppsigelser og kriser i september og oktober, og det er i reiselivsnæringen. Hotellene langs kysten fra Bergen og nordover får selvfølgelig en viss glede av at alle nordmenn må feriere i Norge, men fortsatt er booking- og beleggstall deprimerende lesning. Og det er selvfølgelig ikke bedre for de store flyplass- og byhoteller som er avhengig av store kurs og konferanser. Ikke vil bedriftene ha så mange kurs og seminarer (hørt om video?), og i tillegg legger smittevernreglene tak på antall deltagere noe som gir dårlig lønnsomhet.

Alt tyder derfor på at reiselivsnæringen vil ha en stor andel permitterte langt ut på høsten.

Regjeringens opplegg med permisjoner i 26 uker er forlenget ut oktober, men da er oppsigelsesbølgen på vei.

Da er oppsigelsesbølgen på vei

Dårlig belegg og økonomi gjør at hotell- og restaurantselskaper langs hele kysten, som trenger en god sommer for å klare seg, allerede nå står foran det vanskelige valget: Ta tilbake de ansatte selv om det er minimal omsetning eller gå til masseoppsigelser og betale lønn i oppsigelsestiden.

Det første er neppe en måte å overleve på, og da gjenstår oppsigelsene. Som må komme.

Trolig er det slik at hvis vi mener at de beste må eller bør overleve coronakrisen (reiseliv er den viktigste næringen ved siden av olje og gass), så bør permitteringstiden utvides til 52 uker.

Regjeringen kvier seg for å ta dette skrittet, og vil i stedet gi et lite lønnstilskudd for hver ansatt som tas inn i arbeid igjen.

Noen hevder at permitteringsordningen nå er for god, og at arbeidsgiverne må betale mer. Enten ved å betale noe av lønnen eller betale mer av de første dagene i permisjonstiden.

Det kan sikkert diskuteres, men sikkert er at det går langt tregere i reiselivsnæringen enn alle hadde håpet på. Derfor kommer oppsigelsesbølgen i høst.

Utvider regjeringen permisjonstiden til 52 uker, får reiseliv og andre litt bedre til tid å komme over coronakrisen.

Det er en liten premie å betale for en viktig del av norsk økonomi., og vi snakker om titusener av småbedrifter som hadde (har) lav lønnsomhet i utgangspunktet, men som vi gjerne vil ha i fjorder og småbyer.

Regjeringen kan i hvert fall ikke si at den ikke ble advart.

Trygve Hegnar
leder
reiselivsbransjen
oppsigelser
nedbemanning
coronakrisen
hotellbransjen
permisjonstid
regjeringen
permitteringer
Leder