FrP skaper litt debatt om formuesskatt

Fremskrittspartiets Helge Andre Njåstad. foto: NTB Scanpix
Leder

Det er slett ikke skadelig med en liten debatt om formuesskatten, selv om de fleste har vært gjennom temaet hundre ganger. De rødgrønne er nemlig sikre på at en reduksjon i formuesskatten ikke har noen betydning for investeringer og økonomisk aktivitet, og vil derfor ha formuesskatten opp, mens regjeringen ikke legger så mye vekt på det. Dog har regjeringen økt verdsettelsesrabatten for arbeidende kapital.

En form for jakt på et skatteparadis i Norge

Skattesatsen på 0,85 prosent står imidlertid fortsatt.

Av dette går 0,15 prosent til staten og 0,70 prosent til kommunene, og i proveny betyr dette 2,7 milliarder kroner til staten og 12,9 milliarder kroner til kommunene (2018-tall).

Fremskrittspartiets Helge Andre Njåstad mener å ha funnet en ny vei å få formuesskatten ned på. Han vil fjerne andelen til staten, og da blir det opp til kommunene å senke skatten.

Fordi Bø i Vesterålen har senket formuesskatten for å tiltrekke seg rike nordmenn som vil skape økonomisk aktivitet i bygda, tror Njåstad at flere kommuner vil gjør det samme.

En form for jakt på et skatteparadis i Norge.

Det hadde vært hyggelig, men vi tviler på at kommunene vil stå i kø for å gi skattekutt til innbyggerne. Når kommunene over år har fått sin andel av formuesskatten, og basert kommunebudsjettene på disse inntektene, blir det ikke rare kuttene når kommunen må skjære ned på bibliotek eller trivselen på gamlehjemmet.

Kommunene har jo vært så glade i formuesskatten at tidligere finansminister Siv Jensen (FrP) ville sette et tak på prosentandelen, og også senke den over hele landet.

Kommunene ble ikke glade.

Njåstad er kanskje i overkant optimistisk når han sier at «som tidligere ordfører, har jeg tiltro til at mange ordførere ser mulighetene som ligger i å fjerne skatten helt, dersom kommunene får den muligheten.»

Lett blir det ikke. Venstre har jo bestemt seg for at det er «bedre å kutte skatten for vanlige folk enn å redusere formuesskatten» (Unge Venstre-leder Sondre Hansmark), og Høyre er for tiden på den linjen at det er bedre å få skatten på arbeidende kapital ned, i stedet for å få en satsreduksjon.

Njåstad har tatt et bra initiativ, som neppe fører frem, fordi også kommunene blir grådige mens de spiser, men han sier at «det er rimelig åpenbart at det å tappe penger ut av bedriftene gjør dem mindre robuste og redusere veksten. Utenlandske eiere favoriseres , og det blir en ulempe å være norsk eier.»

Alt er sagt før, men det er viktig å få sagt det igjen - og igjen.

Spørsmålet er om FrP og Høyre kan bli enige før statsbudsjettet for 2021 legges frem.

Formuesskatten er tatt ned etter de at de borgerlige kom til makten i 2013, men ikke nok.

Nå presser FrP regjeringen, vel vitende om at det var Jensen som satt ved rattet helt til bruddet med regjeringen i vinter.

formuesskatt
helge andre njåstad
venstre
frp
rødgrønne
Leder