SV om grunnloven og bolighaier

Freddy André Øvstegård, SV.   Foto: NTB scanpix
Leder

Flere toppolitikere mener at vi er i ferd med å gå fra en helsekrise (corona) til en økonomisk krise, noe som er korrekt, og dette faller sammen med at boligmarkedet er i ferd med å ta av.

Plutselig snakkes det om boligprisene i 2016 da prisveksten i Oslo var over 20 prosent.

SVs stortingsrepresentant Freddy Andre Øvstegaard (ikke så veldig kjent) mener at boligutleiere «ikke har tatt sin del av støyten, og det er skammelig at bolighaiene nekter å være med på dugnaden. Nå må vi ta tilbake kontrollen over boligsektoren.»

Vi vet ikke om det er boliggrossisten Ivar Tollefsen eller andre han tenker på, men uansett er det et nyanseløst og demagogisk utspill. «Bolighaier og dugnad» blir nesten for dumt.

Men denne Øvstegaard går mye lenger enn dette, når han nå i Stortinget har foreslått at det å eie eller disponere bolig er en grunnlovsfestet rett. «Alle med lovlig opphold i Norge skal ha rett til bolig,» sier han til Dagsavisen. «Vi må lage ordninger som fanger opp folk, slik at det ikke vil være tillatt at folk havner på gata.»

«Bolighaier og dugnad» blir nesten for dumt

Vi synes det er tøvete og lite gjennomtenkt å gjøre tilgang til bolig til en rettighet forankret i Grunnloven.

Hva skal denne «retten» omfatte? En ettroms, tomroms eller en treromsleilighet?

Og skal man ha tilgang til bolig i alle kommuner over hele landet? Eller bare i Kirkenes og Kristiansand? Med lys og varme og søppeltømming?

Dette har ikke noe i Grunnloven å gjøre.

Holder man seg til Oslo, vil kanskje leie av en toroms leilighet koste 13.000 kroner pr. måned, og da bør man kanskje bevilge penger og ikke la det offentlige ta ansvaret for at alle finner en egnet bolig.

Skulle det være riktig at vi i Norge nå går fra en coronakrise til en økonomisk krise, hva vi heller til, så vil en voldsom oppgang i boligprisene gjøre situasjonen svært mye vanskeligere for mange.

Det blir da mye snakk om bolighaier og dugnad fra utleiernes side. Det er usaklig, og toppes av å gjøre bolig til en grunnlovsfestet rett.

ivar tollefsen
sv
freddy andré øvstegård
boligmarkedet
boligutleie
grunnloven
Leder