Bommer Equinor helt?

Eldar Sætre. Foto: Bloomberg
Leder

Vår kollega DN har et godt spørsmål til Equinor-toppen Eldar Sætre: Tror selskapet på en oljepris (Brent) på 80 dollar pr. fat i 2030 for å unngå nedskrivninger på 100 milliarder kroner, som vil gi Equinor er altfor høy gjeldsgrad? Sætre blåser av dette, men DN viser til at Sætre, noe underlig kanskje, har hatt et estimat for oljeprisen i 2030 på 80 dollar pr. fat 14 kvartaler på rad. Man kan jo spørre om det er latskap, redsel for nedskrivninger i regnskapet eller gode oljeanalytikere.

Når vi ser hvordan oljeprisen har variert i år (negativ oljepris noen dager), og hvor lave olje- og gassprisene var i andre kvartal, blir en fast fremtidspris på 80 dollar litt suspekt.

80 dollar pr. fat virker høyt, også for oss

Faktum er at veldig mange oljeselskaper har senket sine prognoser kraftig ned, og 80 dollar pr. fat virker høyt, også for oss. Men om den bør ligge på 50 eller 60 dollar, tør ikke vi si noe om. Vi har mange prognoser, men ikke den. Usikkerheten er for stor.

Veldig mange, og særlig den tidligere oljeanalytikeren Thina Saltvedt, som har konvertert til bærekraftsanalytiker, viser til at etterspørselen etter fossil energi vil synke dramatisk. Hun mener at finansverdenen snur seg bort fra fossilt til fornybar, endret konkurransesituasjon i markedet og behovet for at verden skal nå klimamålene (togradersmålet i Paris-avtalen).

Men Eldar Sætre har et godt poeng når han sier at analytikere og vi andre bør bruke mer tid på tilbudssiden, ikke etterspørselssiden, og vi er enig med Sætre og Equinor.

Alle ser kanskje at sol, vind, hydrogen og vannkraft kan dekke en del av etterspørselen (alle skal kjøre elbil), men glemmer at alle dommedagsprofetiene om fremtidig oljepris (stranded asset) kan føre til at oljeselskapene i fremtiden vil ta ned investeringene kraftig. De leter mindre (se på seismikkselskapenes resultater), produserer mindre og tar færre sjanser.

Samtidig som vi vet at verdens fly trolig vil komme i luften igjen i løpet av et par år, og at også land som Kina og India, og andre fattige land, vil få økt bilbruk i takt med inntekts- og velferdsøkninger.

Produksjonen av olje onshore i USA «er ikke en evigvarende sak» hevder Sætre.

Han står derfor på at 80 dollar pr. fat Brent-olje i 2030 er det beste estimatet Equinor kan gi, selv om det ligger langt høyere enn andre oljeselskaper som tar sine estimater ned.

På den annen side: Det hadde ikke passet særlig bra med store nedskrivninger nå, etter at tapene i USA er anslått til 200 milliarder kroner (DN).

Saltvedt sier at «vi skal jo nå klimamålene. Det betyr at etterspørselen etter fossilt skal halveres i løpet av de neste 20 årene».

Det er kanskje korrekt, men det er vel slik at etterspørselen etter olje (og gass) blir mindre ved 80 dollar enn ved 50 dollar. Akkurat den sammenhengen kan ingen se bort fra. Og det betyr at vi får en bedre verden, og nærmer oss togradersmålet, raskere med Equinors fremtidspris enn alle andres.

Lavere tilbud på grunn av redusert produksjon vil holde oljeprisen oppe, mens volumet går ned. Det kan være bra for Equinor og aksjonærene.