Staten i aksjemarkedet

Jonas Gahr Støre (Ap). Foto: NTB Scanpix
Leder

Staten eier rundt en tredjedel av alle verdiene notert på Oslo Børs, mens utenlandske investorer eier rundt 40 prosent. Det blir selvfølgelig et skjønnsspørsmål, men den statlige eierandelen er stor.

Noen ganger kjøper staten seg også inn i private selskaper, som da staten for 13 år siden kjøpte seg inn i det som da ble Aker Kværner Holding, for 5 milliarder kroner. Hva staten ville, var og er uklart, og Kjell Inge Røkke spottet med at staten, til tross for aksjekjøpet, bare var en minoritet i en minoritet. Hva staten har fått ut av det har vi ikke hørt noe om, men etter diverse rokeringer mellom Aker-selskapene, ser det ut til staten så langt har et verdifall på 3 milliarder kroner.

Det er viktig å ha dette i bakhodet når Ap-leder Jonas Gahr Støre, som ligger an til å bli statsminister neste år, forteller at Arbeiderpartiet i sitt nye partiprogram vil ha en mer «aktiv bruk av staten», ifølge Aftenposten.

Gahr Støre mener at staten har vært en «passiv» eier i Equinor, mens andre har vært flinkere til å bruke sin aksjonærmakt, og staten eier jo 67 prosent i Equinor. «Vi må ha klare krav til hva Equinor kan bidra med av industriutvikling og i det grønne skiftet, og det må staten formidle gjennom de riktige organene som styret og generalforsamlingen».

At Gahr Støre ser hvor viktig rollefordelingen er, er bra. Ingen i SV, som kan bli regjeringspartner, ser det.

Nå skal det bli andre boller, og de skal bakes i konkurranse med private boller

Men Ap-lederen tar utgangspunkt i det grønne skiftet, og sier at «det grønne skiftet kommer ikke til å skje på vanlig måte som følge av tilbud og etterspørsel i et marked. Skal det virkeliggjøres, krever det en annen type næringspolitikk, og en mer aktiv bruk av statlig eierskap som setter mål og bidrar til å skape etterspørsel».

Han er opptatt av hvordan det skal skapes et marked for hydrogen, få en kommersielt lønnsom teknologi for rensing av CO2 og hvordan man kan gjøre havvind kommersielt.

«Staten må være en mer langsiktig og risikovillig investor enn private», sier Gahr Støre.

Det høres flott ut, og det er nok mange, som Kjell Inge Røkke og Aker, som kan tenke seg noen milliarder kroner i sin industribygging.

Men staten må huske at det på områder som hydrogen og havvind allerede er store private investorer i markedet. Som har investert mye og tapt mye.

Det kan ikke være greit at staten, hvis Jonas Gahr Støre får bestemme, skal bli en aktiv aktør innen disse områdene. Mange private har også store planer for gjenvinning og lagring av CO2.

Skal staten avlaste risikoen, bidra med investeringsbeløp eller bygge opp egne statlige selskaper?

Det kan bli riktig spennende å se hvordan Ap vil «skape et marked for hydrogen», slik de sier.

En aktiv stat her, må være noe ganske annet enn statens kjøp av aksjer i Aker Kværner Holding. Statens tanke var der visstnok bare å sørge for at hovedkontoret ble i Norge.

Det må sies å være passivt. Nå skal det bli andre boller, og de skal bakes i konkurranse med private boller.