AUFs forslag til mer skatt

Ina Libak, AUF. Foto: Jone Frafjord
Leder

AUFs sentralstyre har vedtatt et nytt boligpolitisk program, og Arbeiderpartiets ungdomspolitikere håper at Ap vil bruke forslagene i den kommende valgkampen.

Det håper vi også.

AUF vil såkalt «boligspekulasjon» til livs, og hvem vil ikke det? Som så mange andre på venstresiden, og litt inn på høyresiden, vil AUF «vri investeringer over til heller å skape nye arbeidsplasser». Og det skal gjøres med mer skatt. Mye mer skatt på bolig.

Boligprisene stiger stadig, og på landsbasis har prisveksten vært 130 prosent siden 2003 og i Oslo 170 prosent.

For oss, som for mange andre, er årsaken at det bygges for lite boliger de riktige steder.

I Oslo kan det bli et klart misforhold mellom tilbud og etterspørsel om et par år, noe man kan lese ut av igangsettingstallene. Da vil prisene stige enda mer.

Selskapet Eiendomsverdi har laget noe de kaller Sykepleierindeksen, og ifølge denne kunne en enslig sykepleier med en inntekt på 560.000 kroner ha råd til å kjøpe 21 prosent av boligene i 2010, mens tallet nå er bare 3 prosent.

Man skal kanskje ikke legge for mye i tallene, men alle forstår poenget. Det blir vanskeligere og vanskeligere for sykepleiere og andre med lave inntekter å komme inn på boligmarkedet i Oslo.

Vil det så bli bedre med AUFs forslag til nye boligskatter? Vi tror ikke det. Det vil aldri bli bygget flere boliger, alt annet like, ved å øke skattene for boliger. Vannet renner nedover, ikke oppover.

AUFs leder Ina Libak lister opp hva som kan komme hvis Jonas Gahr Støre og moderpartiet vil følge rådene:

Den såkalte verdsettelsesrabatten for boligeiere, som alle kan og forstår, skal senkes fra dagens 75 prosent til 20 prosent for primærboliger, den skal ned til 15 prosent for fritidsboliger og tas bort for sekundærboliger. Det vil nok 400.000 hytteeiere legge merke til.

På toppen skal det komme en nasjonal og obligatorisk eiendomsskatt hvor kommunene kan få boltre seg. Og det er mer: Det blir et tak på rentefradrag for primærboliger på to millioner kroner, og for sekundærboliger blir det ikke rentefradrag overhodet.

AUFs Libak tror, som så mange andre på venstresiden, at det blir flere og billigere boliger av dette.

Vi tror det blir færre og dyrere boliger. Sykepleierne vil ikke ha råd til noe som helst.

Sykepleierne vil ikke ha råd til noe som helst

Det er heller intet grunnlag for å si at det vil bli flere investeringer i arbeidsplasser hvis man skviser boligeierne og hytteeierne. Det er ren spekulasjon.

Et annet argument (ikke fra AUF) er at man må øke boligskattene fordi boliger ikke kan flyttes eller gjemmes, og så kan man kompensere dette ved å senke provenyet fra inntektsskatter tilsvarende. Det er en ren ønskedrøm. Men det er samfunnsøkonomenes ofte benyttede argument i skattedebatten.

Det gjenstår å se hvor mye av AUFs programforslag Ap vil bruke, men vi kan vel si at Ap bør bruke mest mulig. Gahr Støre bør følge AUF i boligpolitikken når det gjelder skatt.