Null, null, null

FORHANDLER: Fellesforbundets leder Jørn Eggum (t.h.) og adm. dir. Stein Lier-Hansen i Norsk Industri. Foto: NTB Scanpix
Leder

Det er en herlig tone mellom partene i arbeidslivet som nå skulle igang igjen med årets tariffoppgjør etter utsettelsen som ble vedtatt den 12. mars, da coronaen gjorde ordinære forhandlinger umulig.

Lederen for Fellesforbundet, Jørn Eggum, som har en vanskelig jobb, sa før de hadde første møte med Norsk Industris leder Stein Lier-Hansen mandag, at han er knekkende likegyldig til hva NHO-sjefen Ole-Erik Almlid mener fordi Almlid ikke deltar i forhandlingene.

«Hva Almlid mener, driter jeg i,» sa Eggum. Dette sa han ikke på toalettet i Folkets Hus, men til NTB, og de jukser ikke med folks uttalelser. Eggum driter i NHO.

Eggum driter i NHO

Det var derfor ikke en stor overraskelse at forhandlingsmøtet mandag bare varte i en time. Fra 1300 til 1400. Nå er tariffoppgjøret lempet over på Riksmeglingsmannen og oppgjøret skal være klart innen den 21. august.

Det er frontfagene som starter opp, og så skal alle andre, i privat og offentlig sektor, følge dette oppgjøret. Det er ingen lov som sier at det skal være slik med frontfag, men det er blitt slik, av hensyn til norsk konkurranseevne på eksportmarkedene.

Blir det null, null, null for Fellesforbundet og Jørn Eggum, blir det null for alle andre også.

Ekstra kompliserende i år er at mange mener at helsearbeidere, som har stått i førstelinjeforsvaret mot corona, bør få litt ekstra. Men så er det renholdsarbeidere og butikkmedarbeidere, og flere andre grupper, som også har ydet ekstra i coronakampen, og som fyller samfunnskritiske funksjoner. Skal de også få mer?

Det får de ikke, uansett hvor godt begrunnet det er, for Norsk Industris forhandlingsleder, Stein Lier-Hansen, er stålmannen, og han sier nå at det i år ikke kan bli lokale forhandlinger på arbeidsplassene heller. Null her og null der.

Lederen for Norsk Arbeidsmandsforbund, Anita Johansen, reagerer på at de på bunnen av arbeidslivet skal få null, og hun mener «NHO holder arbeidsfolk for narr. Dette er helt uakseptabelt og i strid med spillereglene for lønnsoppgjøret,» sier hun til Klassekampen.

Hva ender det med til slutt, når Riksmeglingsmannen er ferdig?

Det blir ikke null i lønnsvekst, fordi det er et «overheng» på grunn av helårseffekten av fjorårets lønnsvekst i annet halvår, og det overhenget er på 1,2 prosent.

Men så er det slik at prisveksten utgjør rundt 1,2 prosent, og da blir jo reallønnsveksten lik null.

Null er jo null.

Jørn Eggum er neppe glad for dette, og kan kanskje forhandle seg frem til en lønnsvekst på 1,5 prosent, men så må altså de 1,2 prosentene trekkes fra, og da blir det en lønnsvekst på 0,3 prosent.

Men det blir ikke slik heller, for prisveksten kan jo bli 1,5 prosent, og da er vi ved null igjen.

Fordi dette er et såkalt hovedoppgjør, kan partene forhandle om annet enn lønn, og det kan tenkes at Riksmeglingsmannen finner noe der. Noe smått og uviktig.

Det viktigste hittil er kanskje at Jørn Eggum driter i hva NHO-sjefen mener. Da vet vi hvor partene står.

trygve hegnars leder
jørn eggum
Trygve Hegnar
NHO
fellesforbundet
ole erik almlid
Leder