Tillit, hvilken tillit?

STORM: Sentralbanksjef Øystein Olsen (t.v.) og påtroppende Oljefond-sjef Nicolai Tangen. Foto: NTB Scanpix
Leder

Etter høringen i Stortingets finanskomite sa SVs finanspolitiske talsperson, Kari Elisabeth Kaski, at «SV ikke har tillit til Tangen som oljefondssjef». Hun mener derfor at finansminister Jan Sanner må på banen «og instruere sentralbanksjefen».

Høringen i Stortinget var et realt bikkjeslagsmål mellom sentralbanksjef Øystein Olsen og lederen i Norges Banks representantskap, Julie Brodtkorb, og fordi Brodtkorb sa at Norges Bank har brutt lover, regler og retningslinjer, blir det nok skarpe konklusjoner når innstillingen fra finanskomiteen foreligger (senest den 24. august).

Sentralbanksjef Olsen har, sammen med sitt hovedstyre, fullmakt til å kaste Nicolai Tangen før han har tiltrådt (det skal skje den 1. september), men det skjer ikke i Olsens villeste fantasi, og Stortinget kan ikke gjøre noe som helst. Det er derfor Kaski roper på finansministeren, selv om også han egentlig må holde seg unna.

Spørsmålet om tillit til Tangen er så misforstått som det er mulig. Nicolai Tangen har ikke gjort noe galt. Han har søkt på en stilling, fått stillingen og skal tiltre. Han er åpenbart kvalifisert og han har ikke skjult sin rikdom. Det kompliserer ansettelsen at han skal beholde en stor andel av eierskapet i Ako Capital når han starter opp i Norge, og han skal også få sin andel av inntektene i Ako Capital som skal sluses skattefritt inn i Tangens veldedige fond.

Dette er åpen informasjon, og det blir meningsløst når Kaski og SV sier de ikke har tillit til Tangen. Hvorfor har de ikke tillit? Har han sagt eller gjort noe som bør føre til mistillit? Åpenbart ikke. Det store stridsspørsmålet, som er kommet klarest frem i representantskapet, er om det kan oppstå interessekonflikter mellom Oljefondet, som Nicolai Tangen altså skal lede, og Tangens eierinteresser i Ako Capital. Julie Brodtkorb sier at slike mulige konflikter må «elimineres», og det høres logisk ut.

Vi tror det regelverket som er laget, vil oppfylle dette kravet, og Tangen vil ikke engang tenke på å tjene en krone på bekostning av Oljefondet. Tangen er smart, ikke dum.

Men så lenge Tangen forblir eier i Ako Capital (43 prosent), som han har satt som en forutsetning for å ta jobben som sjef i Oljefondet (eller NBIM), kan ikke enhver tenkelig konflikt være utelukket. Her må man ha tillit til Nicolai Tangen. Tillit er ordet.

SV-politikeren Kaski har ikke denne tilliten, og vil neppe noen gang kunne ha det til en profesjonell kapitalforvalter som Tangen. Hun går i angrepsposisjon bare hun hører ordet skatteparadis, og Tangen har jo tidligere operert i skatteparadiser. Man gjør det når man forvalter store summer ut fra London. Oljefondet kommer ikke til å gjøre det.

Spørsmålet om tillit bør ikke gjelde Nicolai Tangen, men sentralbanksjef Øystein Olsen

Spørsmålet om tillit bør ikke gjelde Nicolai Tangen, men sentralbanksjef Øystein Olsen.

Det var mellom Olsen og Brodtkorb det sto i Stortinget. Brodtkorb var kanskje litt for firkantet, med absolutte krav som neppe kan innfris, mens sentralbanksjefen har vært upresis, fomlete og uklar, med dårlig hukommelse og endring av etiske regler midt i sommerferien, og da blir spørsmålet om Olsen har tillit.

Det spørsmålet kan ikke finanskomiteen avgjøre. Bare finansministeren kan ta valget om å erstatte Øystein Olsen (formelt er det Stortinget).

Vi kan bli sittende med Tangen og miste Olsen.

Hvis Nicolai Tangen gidder, da.

trygve hegnars leder
nicolai tangen
øystein olsen
oljefondet
jan tore sanner
kari elisabeth kaski
Trygve Hegnar
Leder