Norske små og mellomstore bedrifter tåler ikke streik pluss corona som Fellesforbundet og Jørn Eggum truer med

Adm. direktør Stein Lier-Hansen i Norsk Industri (t.v.) og Fellesforbundets leder Jørn Eggum.  Foto: NTB scanpix
Leder

Det ser stadig skumlere ut for norsk og internasjonal økonomi. Det som kan kalles en bølge to i coronapandemien er på vei mot oss. Smittetall stiger over hele Europa, inkludert i Norge, og det vil bety flere nedstengninger og lavere vekst (trolig negativ vekst).

Det er et enormt forskningsarbeid verden over for å finne en vaksine mot covid-19, og det kommer nok, men det er ikke der i morgen. Kanskje i 4. kvartal i år eller 1. kvartal i 2021.

Norsk reiselivsnæring som har kommet seg uventet bra gjennom sommeren, med godt belegg og salg, står plutselig foran en høst og vinter uten utenlandske gjester, og vi nordmenn kan ikke kompensere for dette hele tiden. Utlendinger vil ikke fly (hvis det i det hele tatt går fly) til Norge med risiko for karantene, og nordmenn kan ikke reise på ferie i utlandet. Alt blir rødt.

Vår uro er at små og mellomstore bedrifter over hele landet ikke tåler nedstengning nummer to, og da kommer konkursene. Utmagrede bedrifter som har brukt sine siste reserver denne våren og sommeren, må gi opp.

I denne situasjonen er det at vi kanskje skal få en storstreik kommende fredag. 28.000 personer kan bli tatt ut i streik hvis ikke Fellesforbundet og Norsk Industri (NHO) blir enige denne uken.

Tidspunktet er selvfølgelig håpløst, og partene har brukt flere uker på å bli enige, men frivillig megling gikk ikke, og denne uken er det tvungen megling som gjelder. Kommer de ikke i mål, blir det streik.

Det kan sies mye prinsipielt om streikerett og demokrati, og kanskje har det historisk vært bra at vi har tariffoppgjør hvor de såkalte frontfagene gir fasiten for alle andre (privat og offentlig sektor), men skal vi få en streikebølge i landet hvis frontfagene ikke blir enige fredag, blir det krise.

Coronatrusselen pluss brudd i tariffoppgjøret går ikke.

Det er altså mye bråk for lite

Partene krangler om småpenger, det er det ingen tvil om. I vinter sa bråkjekke Jørn Eggum i Fellesforbundet at han så for seg firetallet, mens nesten like bråkjekke Stein Lier-Hansen sa at det fikk holde med 2 prosent. Nå blir det smuler. Sannsynligvis null, men kanskje en lønnsvekst på 0,2 prosent inkludert overheng fra i fjor. Prisveksten antar man blir 1,4 prosent og da er resultatet gitt, for overhenget er på 1,2 prosent. Fellesforbundet skal nemlig bare «sikre» kjøpekraften nå, mens det før het å øke kjøpekraften.

Da kan det ikke bli streik.

Partene forhandler også om annet enn rene penger. Som for eksempel betingelsene for etter- og videreutdanning, og Fellesforbundet vil også at arbeidsgiverne skal forskuttere utbetaling av sykepenger når NAV henger etter, hvilket ikke er så urimelig.

Det er altså mye bråk for lite.

28.000 skal ikke ut i streik etter kommende helg. Norsk arbeidsliv er bedre enn det.

Alt tyder på at bølge to av coronasmitten kan skylle over oss, og vi må da være mer disiplinerte enn ellers. Det gjelder Eggum også.

trygve hegnars leder
Corona
jørn eggum
stein lier-hansen
lønnsoppgjøret
LO
fellesforbundet
norsk industri
Leder