Bonusfest i rennesteinen

Foto: Iván Kverme
Leder

Når aksjekursen i Norwegian er rundt én krone og flere tusen ansatte er permittert, samtidig som selskapet ber samferdselsministeren og næringsministeren om flere milliarder kroner i statlig tilskudd (altså ikke lån) for å overleve, er det ikke rart at kritikken igjen blir høylytt.

Norwegian var (og er kanskje fortsatt) en veldig god selskapsidé, men det er mange år siden de første store feilene ble gjort.

Allerede i 2012 bestilte lille Norwegian 222 nye fly fra Boeing og Airbus, og selskapet fikk i tillegg opsjoner på 150 fly til. Konsernsjef Bjørn Kjos bestilte 372 fly.

«Dette setter Norge på verdenskartet», sa Kjos.

Den første proformafakturaen lød på 127 milliarder kroner.

Planen for bruk av alle flyene, som skulle fly ut fra hangarene fra 2016, var diffus. Bruk til egne ruter, salg av fly til andre og utleie av fly til andre selskaper. Norwegian skulle bli Europas femte største flyselskap.

I ettertid er det lett å se at Norwegian aldri hadde finansieringen i orden til et slikt løft. Norwegian fikk stadig større underskudd og finansieringen, med stadig nye emisjoner , presset aksjekursen nedover. Den 12. mars i år, med coronapandemi og nedstengning av økonomien verden over, gikk Norwegian inn i en fatal spinn. Nå brukes bare 20 av rundt 160 fly. Trafikken er ned 90 prosent fra samme tid i fjor. Det kan ende med en fatal krasj.

Dagbladet og Dagens Næringsliv er opptatt av at ledende ansatte i Norwegian har fått bonuser i disse vanskelige tidene. «Bonusfest i rennesteinen», skriver Dagbladet.

Her er det greit å minne om at bonuser utbetalt i fjor, som avisene viser til, gjelder bonuser opptjent i 2018. De ansatte i Norwegian skal ha reagert på det de kaller bonusfest.

Men det er å sette saken på hodet. Norwegian har vært i så store finansielle problemer, som har krevd helt ekstraordinære talenter for å få lån, konvertering av lån til aksjekapital og ny aksjekapital på plass, at bonuser absolutt har vært på sin plass. For å få nøkkelpersoner til å bli og finne nye konsulenter og finansekspertise.

Behovet for god hjelp blir ikke mindre, men større

Uten denne ekspertisen, som ikke er billig i dagens marked, ville det vært slutt for Norwegian for lenge siden. «Innleide konsulenter har fått spesielt godt betalt for ryddejobben etter Kjos’ eventyraktige eierskap og ledelse i Norwegian», skriver Dagbladet.

Kanskje det, men uten denne kostbare kompetansen ville det kanskje gått galt tidligere.

Et selskap kan gjøre feil og tape penger, men behovet for god hjelp blir ikke mindre, men større.

Nå henger Norwegians og SAS’ skjebne på statens villighet til å å pøse inn mer penger. Som tilskudd og ikke lån, for lån er det for mye av.

De som skal trylle for å få plass disse finanspakkene, er ikke billige. Bonuser skal de sikkert også ha.

trygve hegnars leder
Norwegian
bjørn kjos
bonus
Leder