Venstre vil stanse oljeletingen

Påtroppende Venstre-leder Guri Melby. Foto: NTB
Leder

Partiene står nå i kø for å lage nye partiprogrammer, som skal legges frem på landsmøter, og disse programmene skal da gjelde for stortingsperioden 2021-2025. Uenighet må det være og utkastene, som det bevisst og ubevisst lekkes fra, blir ikke nødvendigvis det endelige programmet for partiene.

Men det kan åpenbart blir et problem for regjeringen, som allerede har et svakt parlamentarisk grunnlag og som ikke ligger godt an i meningsmålingene, hvis det på helt sentrale områder er et stort sprik.

Vi håper Erna Solberg snarest setter sin regjeringspartner på plass

Aftenposten forteller at Venstre i sitt utkast til nytt partiprogram, som altså ikke er offentlig ennå, vil ha med at punkt om at Norge ikke lenger skal drive leting etter olje og gass. Det er lederen av Unge Venstre, Sondre Hansmark, som avslører følgende utkast: «Hele verden må omstille seg fra bruk av fossil energi. Derfor kan vi ikke gi flere lete- og utvinningstillatelser på norsk sokkel.»

Noe slikt kommer selvfølgelig ikke til å bli vedtatt enstemmig på det kommende landsmøtet, men, og det er oppsiktsvekkende, men ikke overraskende, at Venstres påtroppende partileder, Guri Melby, også sier at «vi kan ikke gi flere lete- og utvinningstillatelser.»

Dette er ikke overraskende når det kommer fra Rødt, SV eller MDG, men at Venstre vil avskaffe oljeletingen, og da indirekte grunnlaget for norsk og økonomi og velferd i 50-100 år fremover, er problematisk.

I 2017 sa statsminister Erna Solberg at et slikt program vil føre til at norsk økonomi og Norge vil stoppe opp. Det samme mener vel Solberg og Høyre i dag også.

Melby sier også til Aftenposten at «det er heller ikke gitt at oljeleting vil være inntektsbringende. Staten tar en økonomisk risiko ved oljeleting.»

Jada, jada. Vi har hørt det før, men det er bla, bla, bla. Vi kjenner ikke til noe som helst innen økonomien, som er sikkert, men det skal gå riktig galt med det meste i Norge hvis ikke olje og gass vil være en bærebjelke for statens inntekter og private selskapers inntekter og eksistens i minst 40 år fremover. Vi får ta utgangspunkt i det.

Det er ikke hele Venstre som stiller seg bak den nye partilederen og det nye partiprogrammet. Næringsminister Iselin Nybø sier at «jeg er enig i at vi må omstille oss. Men jeg er ikke nødvendigvis enig i at vi skal avslutte all leting umiddelbart.»

Det samme sier selvfølgelig politikerne i Rogaland som vet hvor arbeidsplassene er.

Unge Venstre derimot har i mange år stått på standpunktet om ikke å gi flere utvinningstillatelser, og Melby leder programkomiteen.

Hva skal da skje med olje- og gassindustrien og leverandørindustrien?

«Vi vil tilrettelegge for at de kan produsere havvind og annen grønn offshore-teknologi,» sier Unge Venstre-lederen. Det uforpliktende standardsvaret.

Vi håper statsminister Erna Solberg og Høyre snarest setter sin regjeringspartner på plass.

trygve hegnars leder
erna solberg
venstre
guri melby
unge venstre
oljeleting
politiske landsmøter
sondre hansmark
Leder