Konkursprising i luftfarten

Foto: Iván Kverme
Leder

Aksjekursen i Norwegian  har falt under en krone, og fra årsskiftet er kursfallet ikke mindre enn 97 prosent. Det er ikke like ille i SAS SAS NOK, men aksjekursen har i år falt fra litt over 20 kroner til syv kroner.

Det er en form for konkursprising. Begge selskaper har en markedsverdi på Oslo Børs på rundt tre milliarder kroner.

Ingen av selskapene vil klare seg uten statlig støtte, noe SAS har fått av den svenske og danske regjering, og Norwegian har fått en lånegarantiordning på tre milliarder kroner av den norske regjeringen.

Dette er imidlertid ikke nok. Begge flyselskaper går konkurs uten mer statlig støtte.

Regjeringen erkjenner dette, og samferdselsminister Knut Arild Hareide og næringsminister Iselin Nybø har de siste ukene hatt drøftelser med Norwegian og SAS.

«Vi hadde vel alle håpet at vi skulle komme tilbake til en høst som ble mer og mer normal. Vi har sett det motsatte for luftfarten,» sier Hareide.

Det går knapt fly i Norge og det er nesten dødt på Gardermoen, og SAS hevder at inntektsbortfallet i år og neste år blir på 40 milliarder kroner.

Hareide og Nybø har en utrolig vanskelig oppgave. På den ene siden vil de opprettholde konkurransen i luftfarten, men de kan ikke pøse ut av statskassen uten kontroll.

Det enkleste er kanskje at regjeringen vil opprettholde et minimum av flytjenester over hele landet og betale for det, slik vi allerede har. Dette linjenettet kan utvides og staten kan betale mer.

Det er også sannsynlig at flyselskapene vil få lettelser i skatter og avgifter, men det er underlig at staten allerede har gjeninnført flypassasjeravgiften. Her er det trolig Finansdepartementet som gjør seg vrang.

Det viktigste både for SAS og Norwegian er imidlertid kontanter

Det viktigste både for SAS og Norwegian er imidlertid kontanter. De vil ha en form for kontantstøtteordning. Penger inn på konto. Ikke flere lån (med statlig garanti). Vi forstår dem.

Både Hareide og Nybø er på glid her, men hvis de pøser på med kontanter, er det naturlig å få noe igjen. Da dukker spørsmålet opp om staten skal ta en eierpost både i SAS og Norwegian.

Begge selskaper kan ha rettede emisjoner mot staten, og fordi børsverdien (selskapsverdien) nesten er radert ut, vil staten bli stor eier med de beløp SAS og Norwegian trenger for å overleve vinteren.

Dette vil ikke være uten komplikasjoner, for det ikke så lenge siden Norge solgte seg helt ut av SAS, mens Sverige og Danmark forble aksjonærer. Blir staten aksjonær i SAS eller Norwegian, eller i begge, må staten regne med at det raskt vil bli snakk om mer penger fra staten. Tom for penger, ring staten.

For Knut Arild Hareide er dette neppe en god løsning (han er, tross alt, siviløkonom fra NHH). Hareides førsteprioritet vil være flere garantier som selskapene kan bruke ved låneopptak.

Som om ikke dette er komplisert nok, for å unngå konkurser, har arbeidstakernes organisasjon Parat sendt et brev til statsminister Erna Solberg hvor de krever en rekke tiltak som vil begrense flyselskapenes fleksibilitet når det gjelder drift og innleie av fly og mannskap fra andre flyselskaper.

Noen har åpenbart ennå ikke forstått alvoret. Konkurser er fortsatt et alternativ.

trygve hegnars leder
sas
nas
breaking
Norwegian
SAS NOK
Nyheter
Luftfart
Børs
Leder