I det store hølet

Kari Elisabeth Kaski (SV). Foto: NTB
Leder

Kari Elisabeth Kaski fra Sosialistisk Venstreparti (SV) har nå sittet tre år og 52 dager på Stortinget, og hun har hatt en viktig posisjon i Finanskomiteen. For alt vi vet, kan Kaski bli finansminister i en rødgrønn regjering etter valget neste år (husk: Kristin Halvorsen, også hun fra SV, var finansminister).

Vi har derfor brukt mye tid på Kari Elisabeth Kaski, men vi må dessverre si at det synes å ha vært bortkastet. Hun kan ikke eller vil ikke høre og lære.

Hennes yrkeskarriere har stort sett vært i Natur og Ungdom og Zero, samt som partisekretær i SV, og det er temmelig fjernt fra næringsliv og økonomi. Det er synd.

Det er formuesskatten – igjen. Den ble debattert i NRKs Debatten torsdag, og selv om en av de driftige Adolfsen-brødrene forklarte det med teskje, var det ikke mulig for Kaski å forstå at formuesskatten også angår bedriftene. Det er eierne som betaler formuesskatt, sa Kaski, og det er jo korrekt. Men som Adolfsen sa ti ganger torsdag, og vi har skrevet minst 100 ganger her i avisen, så må faktisk formuesskatten som enkeltpersoner betaler, hentes ut et sted.

Hun kan ikke eller vil ikke høre og lære

Det normale er ved uttak av lønn og utbytte. I dårlige tider kan dette være vanskelig. Bedriften har ikke likvider eller den har ikke råd til å betale ut utbytte eller lønn til eier. Det er mitt hovedpoeng, sa Adolfsen, det er en stor risiko som jeg ikke ønsker å ta, å hente ut penger i dårlige tider. Han kunne lagt til at det gjelder hans hotellimperium i disse coronatider.

Når disse enkle forholdene ikke trenger inn, får vi ta skattekurs II for Kaski.

Det finnes andre måter å få penger til formuesskatten på:

Man kan låne penger, man kan selge private eiendeler som bil, hytte og bolig og man kan selge aksjer i bedriften, men det blir det en kraftig skatt på.

Man kan også vinne i Lotto, men det er vanskeligere enn å tjene penger i næringslivet. Litt lettere er det å spille på hest og enda lettere er det kanskje å vinne penger på det døve lotteriet Norsk Tipping har med bosted og postnummer.

Jada, det kan bli penger av det slik at formuesskatten kan betales. Men dette er primitivt.

Så finnes det mer avanserte og skatterettslig mer kompliserte måter, men når Kaski ikke forstår det med lønn og utbytte, har vi kviet oss for å forfølge det. Likevel, vi får ta skattekurs III:

Man kan få penger skattefritt ut av selskapet man eier ved å skrive ned deler av kapitalen i selskapet og betale pengene tilbake til eierne. Det er enkelt og det går raskt, selv med lovfestet varsel til kreditorene. Problemet er at selskapet da svekkes, og det er vel ikke meningen med formuesskatten?

Noen politikere og teoretikere (ikke Kaski) har foreslått at eierne må betale skatt av dette også. Altså skatt på innskutt aksjekapital hvis noe betales tilbake.

Det er galskap, men det er i denne verdenen vi lever i når formuesskatten debatteres.

Skipsreder Herbjørn Hansson, som var med i debatten i NRK, understreket at det er kapitalistene og kapitalen vi lever av, og hvis vi ikke tar dette inn over oss, forsvinner alt i det store, svarte hølet (han sa virkelig det).

Så det er bare å innrømme. Det er mange måter å få penger fra når formuesskatten skal betales, men særlig smart eller klokt er det ikke. Det er vel derfor det bare er to land i verden som har formuesskatt. Hadde formuesskatten vært en fornuftig skatt, hadde nok politikere i andre land fulgt etter Norge. Slikt smitter.

I Norge må vi slite med SV og Ap som ikke bare vil beholde formuesskatten, men øke den.

Vi er allerede i hølet.

Trygve Hegnar
kari elisabeth kaski
sv
formuesskatt
Leder