Slå Norwegian konkurs

Norwegian-fly parkert på Sola Lufthavn. Foto: BLOOMBERG
Leder

Lånegaloppen og aksjonærsirkuset i Norwegian når stadig nye høyder, og det siste forslaget fra konsernledelsen, med Jacob Schram og Geir Karlsen i spissen, er at Norwegian må få enda mer lån konvertert til egenkapital. I tillegg skal denne «pakken» av tiltak også inkludere innhenting av nye 4 milliarder kroner.

Aksjonærene skal ta stilling til og bifalle den siste redningsaksjonen den 17. desember. Dette er bortkastet tid og penger. Styret bør heller (egentlig må) begjære oppbud, eller en av mange kreditorer bør begjære Norwegian konkurs.

Aksjonærenes verdier er tapt og trolig (veldig sannsynlig) driver Norwegian for kreditorenes regning, og det er som alle vet, ulovlig.

De som var aksjonærer ved årets begynnelse, har sett aksjekursen falle 99 prosent, og de som fikk aksjer i april mot å bytte gjeld i aksjer, har tapt omtrent det samme.

Dette er sirkus og teater. Arnardo er død.

Ha dette i bakhodet: Netto rentebærende gjeld er 48 milliarder kroner og den totale gjelden 64 milliarder kroner. Dette er håpløst. Konsernsjef Schram sier selv at «vi må ha en kapitalstruktur for å finne aksjonærer til dette selskapet.»

Men nye aksjonærer er ikke idioter. Gjelden må bort, og det skjer bare ved en skikkelig konkurs.

Dette er sirkus og teater. Arnardo er død

Deretter, nærmest over natten, vil Nye Norwegian, Nye Braathen eller Nye Hareide være på vingene. Det nye selskapet kan plukke hvem de vil blant flere tusen permitterte Norwegian-ansatte, og de kan leie akkurat så mange fly de vil. Seks i dag og kanskje 100 om ett år. Det nye selskapet behøver ikke eie et eneste fly, og det vil rimelig enkelt kunne konkurrere med et forgjeldet SAS og et forhatt Wizz Air. Widerøe kan, i starten, ta hånd om all ground handling.

Statens interesse er å få ett eller flere selskaper til å betjene det minimums rutenett Norge bør ha innenlands, og staten betaler fra første dag. Det ligger altså en stor kunde i bunnen.

Aksjonærer vil nærmest stå i kø for å tegne aksjer her. Knut Arild Hareide (KrF) behøver ikke satse skattebetalernes penger på dette, eller sende penger til Cayman Islands.

Norwegian-ledelsens mottrekk mot en konkurs hvor all gjeld forsvinner, er en form for kreditorbeskyttelse for flyeiende Norwegian-selskaper i Irland hvor poenget er å unngå konkurs, og de prøver nå å finne ut om Irland-løsningen kan beskytte mot konkurs i Norge også.

Dette sirkuset må opphøre. Aksjonærene har tapt alt og det har leasingselskaper, banker og andre kreditorer også. Aksjonærene glemte kalkulatoren og långivere, store og små, nektet å se på den forferdelige balansen.

Etter regnskapets time kan Nye Norwegian fly igjen. Det er faktisk den enkleste oppgaven.

Å lokke nye aksjonærer med luftige regnestykker og troen på at såkalt hybridkapital (gjeld som kalles aksjekapital i regnskapet) er løsningen, er nesten lureri.

Come Fly With Me (Frank Sinatra).

trygve hegnars leder
Norwegian
jacob schram
konkurs
Meninger
Nyheter
Luftfart
Leder