Slipp utlendingene inn

Skreifiske. Foto: ntb
Leder

Skreifisket utenfor Lofoten og Vesterålen er ikke akkurat noe nytt. Det har vel holdt på i 100 år eller mer. Det nye er at det på grunn av coronapandemien er blitt klart at skreifisket (mottak og sløying) ikke kan gjennomføres uten at 4-5.000 utenlandske gjestearbeidere tar jobb i Lofoten i minst fire måneder.

Det er en selvfølge for næringen, men fordi regjeringen krever en bedre kontroll med utlendinger som kan føre smitte inn i Norge, er det blitt problemer. Fiskeforedlingsbedriftene får ikke nok folk. Utlendingene skal testes for Covid-19 før de reiser til Norge, de skal testes når de kommer til Norge og de skal testes igjen før de slipper ut av karantene.

Hvert år er det noen bønder som ikke betaler avtalt tariff

Samtidig skal de bo på en slik måte at eventuell smitte ikke brer seg. Da blir det, naturlig nok, kø ved grensen. Men skreien skal sløyes.

Fiskeforedlingsbedriftene klarer seg ikke uten den utenlandske arbeidskraften fordi vi snakker om sesongarbeid som ikke kan flyttes.

For verftene på Vestlandet har dette vært allmenn kunnskap. Verftene klarer seg ikke uten mange tusen gjestearbeidere for å få unna topper når nye skip skal leveres på tid, eller et skip skal repareres. Uten gjestearbeiderne kan vi legge ned det meste av verftsindustrien.

Det er kanskje noen av de permitterte hotellansatte som vil sløye eller sveise litt, men det er ikke mange.

For verftene har dette vært plankekjøring fordi alle fra Øst-Europa, hvor den billige arbeidskraften finnes, har fri adgang til det norske arbeidsmarkedet i henhold til EØS-avtalen.

Det sammen gjelder landbruket, som ikke liker å snakke om fri arbeidsimport fordi Senterpartiet ikke er glad for EØS-avtalen, men landbruket klarer seg ikke uten rundt 30.000 utlendinger som sår og høster for bøndene.

Hvert år er det noen bønder som ikke betaler avtalt tariff eller har så kummerlige boforhold for gjestearbeiderne at det blir avisoppslag av det, men i det store hele er sesongarbeiderne et innslag som alle aksepterer og forstår, selv om man kan undres over at det må hentes arbeidskraft helt fra Vietnam til Norge for å få plukket jordbær og bringebær.

Vi sier velkommen til alle sammen. Fri flyt av arbeidskraft er bra for landet og bedriftene som ikke klarer seg uten. EØS-avtalen har her vært helt uvurderlig.

Men så er det også slik at den coronapandemien vi har, stiller ekstra krav til myndigheter og bedrifter for at vi ikke importerer smitte. Reglene må være strenge og de må håndheves.

Det har ikke vært tilfelle til nå, og det vil vi bli straffet for. Utlendinger kan passere grensen omtrent hvor de vil og VG kunne fortelle at 40 prosent av alle ankomster til Gardermoen gav blaffen i coronatesting. Slik kan det ikke være.

Regjeringen har sagt at all kontroll er blitt bedre, men det er neppe korrekt. Vi vil, men får det ikke til.

Skal vi ha fri arbeidsinnvandring også i coronatider, må lover og forskrifter overholdes 100 prosent. Og straffene eller bøtene ved brudd på loven, må straffes hardt.

Hvis ikke, må vi gi avkall på skreien, jordbærene og skipene.

Corona
eøs
landbruk
lofoten
fiskeri
trygve hegnars leder
Leder