Høie som Furte-Bent

Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H). Foto: NTB
Leder

Eiere av restauranter, puber og barer åpnet champagneflaskene forleden, for natt til fredag skal det igjen være mulig å servere alkohol til mat. Små og mellomstore bedrifter har vært stengt i flere måneder, og det er knapt penger igjen i kassene. Konkurser truer.

Regjeringen ønsket ikke at skjenkestoppen skulle oppheves, men opposisjonen på Stortinget, inkludert FrP, ville tvinge gjennom at kommuner med ingen eller lav smitte kunne holde åpent. Statsråd Bent Høie (H) ble da så fornærmet eller furten at han truet med at lettelser på andre områder nå kan bli utsatt.

Men Stortinget vedtok å avslutte skjenkestoppen, på den betingelse at kommunene i løpet av to dager selv avgjør om det fortsatt må være skjenkestopp på grunn av stor smitte. Kommunene kan ikke vedta regler som er mindre strenge enn de nasjonale reglene, og Oslo kommune har allerede vedtatt at skjenkestoppen fortsetter der.

Spesielt interessant er at det forslaget som Stortinget nå vedtok, er det samme som Folkehelseinstituttet (FHI) anbefalte, men som regjeringen ikke ville lytte til.

De næringsdrivende er blitt kasteballer

FHI mente åpenbart at skjenkestoppen ikke var balansert nok i avveiningen mellom skade for næringsutøverne og mulig fare for smitte.

Kommunene Gamvik, Skjervøy og Tynset er trukket frem som kommuner uten smitte, hvor det altså nå kan skjenkes delvis fritt (ingen nye gjester etter 22.00 og avslutting av skjenkingen 24.00).

De næringsdrivende er blitt kasteballer, hvor reglene stadig endres, og hvor man ikke vet hva neste uke bringer.

Det er knapt noen som forstår når det kan være fem personer, 10 personer, 20 personer, 50 personer, 200 personer eller 600 som personer kan møtes ute eller inne. Det er nemlig litt avhengig av om stolene eller benkene er boltet fast i gulv og tepper eller er i fastmonterte seter.

Det aller siste er at personer fra flere kommuner ikke kan møtes i et lokale innendørs selv om setene eller stolene er fastmonterte. Innbyggere i Bærum kan altså ikke møtes med innbyggere i Oslo eller Asker. Arrangementene eller møtene må utsettes.

Betyr dette at innbyggerne må ha med pass eller bobevis når de møtes for å legge planer for neste års budsjetter og salg?

Alle ønsker at alle smittetiltakene skal virke og at samfunnet skal komme tilbake til normalen igjen, hvor vi kan reise og møtes som vi vil, men vi må også tenke på om nedstengninger er rimelige med tanke på ansatte og eiere. Det er litt underlig at champagnen sprettes i Bergen og Trondheim, mens alt må være stengt i Oslo, hvor Raymond Johansen bestemmer alt.

Nasjonale regler som omfatter alle er bra, og nest best er nasjonale regler hvor kommunene, gjerne i samarbeid med FHI, bestemmer selv, ut fra smittenivået.

Det blir absolutt ikke bedre av at statsråd Høie furter og endrer oppfatning etter humøret.

«Nå opptrer Høie barnslig», sa SV.