MDG vil stoppe oljenæringen

Lan Marie Nguyen Berg (MDG). Foto: NTB
Leder

Miljøpartiet De Grønne (MDG) har i Oslo, som ansvarlig for miljø og samferdsel i det rødgrønne byrådet, systematisk og effektivt gjort det vanskeligere for bilistene.

Et stort antall parkeringsplasser er fjernet, kjøremønsteret er endret på drastisk vis og alt gjøres dyrere (soneparkeringen). Det siste forslaget fra MDG er at det allerede i 2025 skal være forbudt å bruke biler som bruker bensin eller diesel i indre bykjerne. Ifølge byråd Lan Marie Nguyen Berg greier vi oss alle sammen med kollektivtransporten, gange og sykler.

Før het det at det bare skal være lov å selge fossilfrie biler etter 2025, nå blir det forbudt å bruke de gamle i sentrale deler av Oslo.

Bortfall av inntekter bryr ikke MDG seg om

Fremst i den kompromissløse kampen mot bruken av egen personbil er altså MDG-politikeren Lan Marie Nguyen Berg, og hun sikter nå inn mot en stortingsplass etter valget i september.

Sentralt her står en stopp i olje- gassindustrien, og mens regjeringen i forrige uke la ut en rekke nye letelisenser i Nordsjøen og Norskehavet, sier MDG og Nguyen Berg nei til all olje- og gassproduksjon etter 2035. Vi skal legge ned en industri med rundt 225.000 arbeidsplasser.

Når man vet at det enorme Johan Sverdrup-feltet skal pumpe olje og gass til 2070 (minst), noe som vil gi oss alle minst 1.400 milliarder kroner, og de nye leteområdene kanskje ikke vil gi olje og gass før om ti år, er MDGs forslag noen tusen mil fra virkeligheten.

Men vi bør ikke le av denne eventyrpolitikken, for MDG mener alvor. Med Lan Marie Nguyen Berg på Stortinget, vil olje- og gassindustrien bli utfordret daglig.

Bortfall av inntekter bryr ikke MDG seg om.

Til VG sier Nguyen Berg at hun er «lut lei av at så mange tror Norge vil kollapse uten oljen. Det vitner om manglende optimisme på hva vi kan få til i Norge, og at vi kan løse klimakrisen. De fleste land i Nord-Europa fikser dette helt fint».

Hun tror kanskje det vil bli like lett som å stenge fossilbiler ute fra Oslo sentrum.

På VGs spørsmål om hva MDG og Nguyen Berg vil gjøre hvis Equinor skulle finne et nytt felt med olje- og gassverdier på 5.000 milliarder kroner (et halvt oljefond), er svaret at oljen og gassen må bli liggende i bakken. «Gjør oljearbeiderne til klimahelter», sier Nguyen Berg.

Hun og MDG vil altså skru igjen kranene om 14 år.

At Norge da ikke vil være i nærheten av å kunne erstatte arbeidsplassene i Nordsjøen og Norskehavet med nye og såkalt grønne arbeidsplasser, er hevet over enhver tvil.

Statens inntekter bare fra Oljefondet utgjør rundt en fjerdedel av inntektene, og så kommer skatteinntekter og avgifter fra noen hundre tusen arbeidsplasser.

MDGs politikk om en så rask nedbygging vil føre til både offentlig og privat fattigdom.

Olje- og energiminister Tina Bru (H) sier at Nguyen Bergs forslag «er virkelighetsfjernt», og det er det jo, men tro ikke at Lan Marie Nguyen Berg lytter til dette. Hun har jo endret bilpolitikken i Oslo, og hun tror nok at det er like lett å skru igjen kranene som å gå fra Grünerløkka til Stortinget.

Til de som fortviler over denne uforstanden, kan det være et lyspunkt at MDG stadig ligger under sperregrensen for tilleggsmandater. Foreløpig kan MDG bare gjøre det verre i Oslo.