Staten for snill med oljeindustrien?

Nordsjøen 20200107. _Oversiktsbilde Johan Sverdrup feltsenter som åpnes offisielt tirsdag. Johan Sverdrup er det tredje største oljefeltet på norsk sokkel, med forventede ressurser på 2,7 milliarder fat oljeekvivalenter._Foto: Carina Johansen / NTB Foto: Carina Johansen
Leder

Staten har nylig utlyst 61 nye utvinningstillatelser til 30 olje- og gasselskaper, og det forteller klart at den sittende regjeringen tror på en olje- og gassvirksomhet på norsk sokkel 40-50 år frem i tid. Det tar jo normalt ti år fra man leter, kanskje finner olje og gass og har produksjonsanlegg (plattformer) på plass for utvinning. Så skal investeringene tjenes inn over 40-50 år.

Partier som SV og MDG som vil avvikle olje- og gassindustrien, og muligens Venstre som er kritisk, ønsker derfor å avvikle særordninger på skattesiden som eksisterer for dagens selskaper. Når de ikke vil ha olje- og gassvirksomhet på norsk sokkel, vil de heller ikke støtte den.

Logisk, det. Aftenposten skriver at 13 av de selskapene som har fått letelisenser, de siste fem årene har fått dekket utgiftene til leting gjennom ordningen med såkalt leterefusjon.

Selskapene har fått dekket titalls milliarder kroner av sine leteutgifter. Mekanikken er at oljeselskapene har en skattesats på overskudd på 78 prosent, og selskaper som ikke har overskudd, men bare utgifter, får refundert 78 prosent av letekostnadene.

Når inntektene og overskuddene kommer blir skatten 78 prosent. Det er symmetri i det, men selskapene har selvfølgelig en stor likviditetsfordel, og staten betaler en del av risikosatsingen når intet finnes og borehullene stenges ned.

Høyres stortingsrepresentant Stefan Heggelund forsvarer ordningen i Aftenposten med at «leterefusjonsordningen skaper konkurranse og dynamikk på norsk sokkel. Den gjør det mulig at flere selskaper deltar. Det er en utgift til inntektservervelse. Det vil derfor være meningsløst å avskaffe denne nå.»

Det har faktisk lønt seg for AS Norge og skattebetalerne.

Vi er enig med Heggelund. Skal vi ha leting og utbygging på norsk sokkel, er det bra at flere selskaper deltar. Og det er selvfølgelig fristende å lete etter olje hvis staten refunderer mesteparten av utgiftene hvis man ikke finner noe. Det finnes vel ikke noe lignende i noen andre næringer.

Men SVs stortingsrepresentant Lars Haltbrekken sier at «oljeselskapene må selv ta den økonomiske risikoen for sin klimafiendtlige virksomhet.

De må ikke velte den over på fellesskapet. Derfor vil SV avvikle hele leterefusjonsordningen.» SV får altså ikke gjennomslag for å stoppe olje- og gassvirksomheten, og angriper i stedet skat tereglene. Her er MDG med, og selvfølgelig Rødt, og Venstre er på glid. I Arbeiderpartiet er trolig partiets energipolitiske talsmann, Espen Barth Eide, negativ til leterefusjonsordningen, men han sier ikke så mye nå rett før valget. LO er nemlig for ordningen. Han sier at Ap i regjering vil legge frem en stortingsmelding om petroleumspolitikk, og der vil leterefusjonsordningen være en del av gjennomgangen.

I våre ører høres det ut som et svakt nei.

Et regjeringsskifte vil derfor gjøre det noe vanskeligere og mer risikofylt å lete etter olje og gass på norsk sokkel. Det vil bli færre søkere til nye utvinningstillatelser, og mindre olje og gass og selge for Norge noen tiår frem i tid.

Staten har utbetalt store beløp innenfor leterefusjonsordningen, men staten har også fått enorme beløp i skatter fra olje- og gasselskapene. Det har faktisk lønt seg for AS Norge og skattebetalerne.