Grineklubben

En familie ble kastet ut av den kommunale leiligheten de bodde i på Tøyen i Oslo. Foto: siv dolmen
Leder

Det er ikke helt uten fornuft at Oslo kommune, som andre kommuner, har regler for hvem som skal få leie billige kommunale leiligheter. Det mest opplagte er en inntektsgrense.

Lavinntektsgrupper kommer før de mer velstående, og har man en inntekt over et visst nivå, har man ikke krav på bolighjelp fra kommunen.

Og hvis Oslo kommune har et regelverk (det har de selvfølgelig), må det følges. Hvis man ser bort fra regelverket, kan det oppstå spørsmål om hvorfor.

Likevel har TV 2-nyhetene, dag etter dag, kjørt en sak om en familie som skulle kastes ut av en kommunal bolig fordi familien tjener for mye til å kvalifisere for bruk av den kommunale boligen, som det sikkert er kø for å få leie.

Når Oslo kommune nå ville gjennomføre en utkastelse, med bistand fra politi, ble det grining i TV 2.

Vi tipper det har vært mange varsler om utkastelser

Reporterne kunne jo også legge til at det er kaldt ute, og en coronapandemi finnes fortsatt.

Naboer og andre har samlet inn penger, og i siste nyhetssending var beløpet kommet opp i 1,5 millioner kroner. Det er bra nabodugnad. Det er sikkert mer i kveld. Og i morgen.

For de innsamlede pengene kan familien kanskje få egenkapital til selv å kjøpe leilighet.

Men dette løser ikke det grunnleggende problemet. Det er en inntektsgrense for å få bolighjelp.

Hvis folk generelt, og pressen (TV 2) spesielt, mener dette er galt, må de gjøre noe for å endre regelverket. Hvis man skal kunne få gratis eller billig kommunal leilighet helt uavhengig av inntekt og formue, er det greit, men da må altså reglene endres.

Vi kan ikke ha Grineklubben som filmer utkastelser, når noen må ut.

Og det helt selvfølgelige: Det vil alltid måtte være en grense. Det vil alltid være noen som akkurat ligger for høyt. Spørsmålet er bare hvor høyt, men det får Oslo kommune finne ut av.

Et spesielt forhold er at så lenge man har en inntektsgrense som ikke må overskrides for å unngå å måtte flytte, vil noen sikkert avstå fra arbeid og inntekt for å komme under grensen.

Vi vil jo helst ha folk inn i arbeid og ikke ut.

Den sterke boligprisveksten i Oslo gjør selvfølgelig billige eller gratis kommunale boliger enda mer attraktive, og derfor vil det nok bli flere tilfeller enn TV 2-saken.

Oslo kommune må derfor se på regelverket for denne type boliger, og finne regler som naboer og alle andre (inkludert pressen) forstår.

Det gjelder lave husleier, lånemulighet og garantier. Eller leie først og kjøpe etterpå.

Sosiale boliger er et gode og en nødvendighet, men kan vi ikke få slippe Grineklubben?

I hvilken grad det er nødvendig for kommunen å få bistand fra politi ved utkastelser, tør vi ikke ha en formening om, men det politiet TV 2 viste var åpenbart av den snille sorten.

Og vi tipper det har vært mange varsler om utkastelser før det bes om bistand fra politi.

Det går snilt for seg i Norge.