USAs høyesterett har avgjort at tidligere president Donald Trumps selvangivelser for de siste åtte årene kan utleveres til påtalemyndigheten (statsadvokaten) i New York. Dermed kan Trumps økonomiske interesser og samarbeidspartnere over lang tid bli kjent, og det kan bli en gjennomgang av Trumps disposisjoner.

Trump selv avfeier saken og han hevder at det hele er en «fisketur og en kulminering av den største heksejakten i historien.»

Trump vil måtte bruke enorme beløp på advokater

Tidligere statsadvokater i New York har uttalt seg, og det ser ut til å bli en blanding av straffesaker og sivile spørsmål. Klart ulikt norsk straffeprosess, men det blir disposisjonene til privatmannen Donald Trump og hans selskaper som skal etterforskes.

Amerikansk presse er ikke veldig imponerende når det gjelder økonomi og politikk, og det gjøres et stort nummer av at Trump i mange år ikke har betalt inntektsskatt eller marginalt (noen tusen dollar) med inntektsskatt. Det synes norsk presse er rart når det gjelder rike nordmenn også, men det er faktisk slik at man kan leve godt av formue i år man taper penger og skattbar inntekt er null. Norsk presses yndling for tiden, Kjell Inge Røkke, har ikke betalt inntektsskatt på mange år, men han har betalt mye formuesskatt, og mer blir det i 2020 og 2021 med de suksessrike emisjonene i den senere tiden.

Mer mystisk er det neppe for Donald Trump heller.

Litt mer uklart er det når en tidligere statsadvokat i New York hevder at Trump kan bli tiltalt for å ha «pumpet» balansene i sine regnskaper. Verdiene er angivelig (det kan jo være rene rykter) hevet når Trump har lånt penger og senket når selvangivelsen har vært skrevet.

Da kan det, hevdes det, være snakk om låne- og forsikringssvindel, og skattesvindel.

Det høres luftig ut, men dette er forhold som påtalemyndigheten i New York har etterforsket i flere år, og nå får de tilgang til alle selvangivelsene. Det blir neppe hyggelig for den tidligere presidenten.

Men uenighet om verdifastsettelse av aktivaposter er ikke akkurat noe nytt innen skatteretten.

Verre for Donald Trump og hans næringsvirksomhet er trolig at en rekke samarbeidspartnere i og utenom USA har sagt opp eller avsluttet samarbeidet, og Deutsche Bank i Tyskland skal ha sagt opp kundeforholdet.

Bakgrunnen og begrunnelsen er Trumps katastrofale håndtering av valgnederlaget og de rettssaker som kan følge på grunn av stormingen av Kongressen. Selv om Trump ble frikjent i riksrettssaken, hevder mange at han nå kan saksøkes i sivile saker om deltagelse og ansvar.

Hvordan dette vil ende kan ingen si, men sikkert er det at Donald Trump vil måtte bruke enorme beløp på advokater de kommende årene.

At han slipper inntektsskatt er neppe store trøsten.