Glem Nord-Norgebanen

Foto: Vy
Leder

Stortinget vedtok tirsdag å bygge Nord-Norgebanen. Det var SV, Sp og FrP som fremmet forslaget, som fikk støtte fra Rødt, MDG og Ap. Stemmetallene var 56 for og 30 imot og det er ikke snakk om en utredning, som Ap egentlig ville ha, for «Stortinget ber regjeringen igangsette arbeidet med å realisere Nord-Norgebanen».

Igangsette og realisere. Ap har store problemer med dette vedtaket, men det er jo valgår.

En Ap-politiker helt i tåka, sa i Dagsnytt 18 at det er fint med en jernbane nå som landet skal åpne opp. Hun tror kanskje det er Arnardo som skal bygge banen i løpet av en natt.

En jernbane fra Fauske til Tromsø vil aldri bli bygget. Det er rett og slett for dumt.

Men en jernbane fra Fauske til Tromsø vil aldri bli bygget. Det er rett og slett for dumt.

De 375 kilometrene er anslått å koste noe rundt 107 milliarder kroner, 120 milliarder kroner eller 130 milliarder kroner. Like crazy alt sammen. Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) sa da også umiddelbart at «alt tyder på at den kommer til å bli langt, langt dyrere».

Vi bommer vel ikke så mye hvis vi sier 150 milliarder kroner.

Sp-politikeren Sandra Borch snakket om «en historisk dag, en gledens dag,» og SVs Torgeir Knag Fylkesnes sa at «et Nord-Norge uten bane ville ha utviklet seg til en periferi i en tid hvor utslipp skal ned og energieffektiv transport skal opp. Med bane åpner det seg store muligheter for næring og folk. Vi blir en del av jernbane-Norge».

Det finnes imidlertid en utredning fra 2019 fra Asplan Viak som viser at det på en vanlig dag ville være 1.100 passasjerer som ville gå av og på de 11 planlagte stasjonene. Ikke så mye det. 1.200 passasjerer tilsvarer, ifølge Aftenposten, to fulle lokaltog i rushtiden inn mot Oslo på en vanlig hverdag.

Det er derfor galskap å bygge Nord-Norgebanen. Det er ikke et stort nok trafikkgrunnlag og det er sykt kostbart.

Anleggstiden kan bli 10-20 år og miljøutslippene (CO2) vil bli katastrofale.

Så er det også en formell prosess som må følges. Stortinget har en vedtatt en Nasjonal Transportplan (NTP) hvor oppgaven nettopp er å prioritere samferdselsinvesteringer. I den kommende planen for årene 2022 til 2033 er det ikke satt av fem øre til en planlegging av Nord-Norgebanen.

Men SV, Sp, FrP, Rødt, MDG og Ap vil kanskje at vi skal begynne å bore tunneler og traseer i morgen? De må nok til Stortinget for å få penger, og etter valget kan nok det bli vanskelig.

Penger må jo skaffes, og hvilke veistrekninger, havner, veisikringstiltak, flyplasser og annet skal kuttes?

Som Hareide sier: «Vi skaper forventninger som jeg tror det er helt urealistisk å levere på.»

Så må noen tørre å stå frem å si at det hele er en gigantisk spøk å surre med dette hvis (når) det er snakk om transport av litt over 1.000 passasjerer hver dag.

Noen i Ap krever en utredning (enda en), og det kan Ap styre i regjering. Ap-representanten Sverre Myrli sier til Aftenposten at «det finnes ikke noe ‘fast track’ for Nord-Norgebanen».

Nei, det gjør ikke det, men vi kan grue oss til at jernbanetilhengerne i regjering skal slåss om knappe ressurser. Sp vil bli spinnvilt og Rødt og MDG vil ha tog i stedet for motorveier, uansett hva det koster og hvor mange som vil kjøre tog.

Startskuddet for galskapen (les: Nord-Norgebanen) er gitt.

21.04.2021