Publisert 22. nov. 2021 kl. 21.00
Oppdatert 25. nov. 2021 klokken 10.29
Lesetid: 3 minutter
Artikkellengde er 555 ord
Stortingsdirektør Marianne Andreassen. Foto: NTB

Andreassen henger i en tynn tråd

Dette var Trygve Hegnars leder i Finansavisen 23. november 2021.

I dag foretas det formelle skiftet av stortingspresident. Eva Kristin Hansen (Ap) er ute, fratatt all verdighet og med en lønnsreduksjon fra 1,7 millioner kroner til 1 million kroner.

Direktør i Stortingets administrasjon, Marianne Andreassen, burde sannsynligvis forsvunnet ut døren samtidig. Helt til det siste sprellet hun, og mente at Stortinget ikke skulle se på «gamle» saker. Hansen kunne vært reddet for Arbeiderpartiet, men presset ble for stort.

Det som svekker Andreassen ytterligere, er at hun er helt blank i alminnelig skatterett, og derfor gjør de gale tingene hele tiden.

Sentralt i Hansen-saken står prinsippet om at hvis en stortingsrepresentant leier ut egen bolig helt eller delvis, kan man ikke bebo en såkalt pendlerbolig skattefritt. Her kan det være mange som har sviktet. Stortinget deler jo ut nærmere 130 boliger, og hvis Stortingets administrasjon ikke har skjønt poenget og ikke har kontrollert eller sendt inn de korrekte oppgaver over skattefrie fordeler, så har representantene sluppet unna skattefuten.

SVs nestleder, Torgeir Knag Fylkesnes, som er temmelig hissig når det gjelder misbruk av offentlige midler, har plutselig skjønt poenget (det var vel Ropstad-saken som vekket ham), så han har bedt Stortingets administrasjon om en redegjørelse for hvordan disse skattereglene er. Ifølge VG har Fylkesnes i årene 2015 til i dag hatt gratis pendlerleilighet i Oslo samtidig som han har leid ut sin egen bolig i Tromsø helt eller delvis, og han har også eid en leilighet i Oslo som har vært utleid.

Knag Fylkesnes sitter i klisteret (han også). Den skattbare fordelen skal være 780.000 kroner, noe som kan gi en skatt på rundt 350.000 kroner til statskassen.

Men etter to måneder har Knag Fylkesnes ikke fått svar fra Andreassen. Hun skjønner kanskje ikke hva det går om.

Det dukker også opp et lovproblem som feller både Ropstad og Knag Fylkesnes, og trolig mange andre nåværende og tidligere stortingsrepresentanter, og det er den berømte henvisningen til hvor representantene er folkeregisterført. Hansen viste til at hun var folkeregisterført i Trond Giskes leilighet i Trondheim, Kjell Ingolf Ropstad var folkeregisterført på det tidligere gutterommet hos mor og far i Agder, og Knag Fylkesnes sier at han er folkeregisterført i Tromsø.

Nå sitter de i saksen alle sammen, unntatt Trettebergstuen

Men det er irrelevant. Folkeregisterloven § 5 (om bosted) sier krystallklart at «en person registreres med bosted der vedkommende regelmessig tar sin døgnhvile. En person som tar sin døgnhvile skiftevis på to eller flere steder, registreres med bosted der vedkommende tar sin overveiende døgnhvile i løpet av enhver tolvmånedersperiode».

Enkelt: Bor man flere steder, skal man være registrert bosatt der man sover mer enn halvparten av 365 dager.

Vi kan trygt legge til grunn at representantene med pendlerleilighet i Oslo har bodd mest i Oslo, eller bare i Oslo.

Og gir man gale opplysninger om bosted ved folkeregisterføringen, er det å anse som økonomisk kriminalitet. Det kan bety skatt, straffeskatt og mulig fengsel.

I løpet av de siste ti årene er det bare nåværende statsråd Anette Trettebergstuen (Ap) som er blitt beskattet for fordel av gratis pendlerleilighet. Fordi hun selv ba om det (en klar, ærlig og god politiker).

Hva har Marianne Andreassen gjort disse årene? Spurte hun representantene om de leide ut hele eller deler av sine egne boliger på hjemstedet? Nei, hun spurte ikke.

Nå sitter de i saksen alle sammen, unntatt Trettebergstuen.