– Vi sloss på alle fronter

En rådgivergigant, et av landets største eierfond og en klippfiskeksportør må forsøke å finne veien ut av krisen.

HOLD KOKEN: De hadde nettopp feiret et historisk godt resultat. Grete Aspelund, adm. direktør i Sweco. Foto: Andreas Klemsdal

Jobben deres har vært å ta tak i virkeligheten, forvalte den og skape gode bedrifter. Men denne uken er alt snudd på hodet. Nå er det det uvirkelige som må inn i regnearkene.

Grete Aspelund leder flere tusen ingeniører og rådgivere, som adm. direktør i Sweco Norge. For Sweco har situasjonen gått fra feiring av et historisk godt årsresultat for noen uker siden, til nå å ha full kriseberedskap og kjempe for å holde hjulene i gang.

– Vi hadde et rekrutteringsmål på 350 personer i 2020, nå handler alt om å håndtere den akutte situasjonen, og bevare arbeidsplasser på lengre sikt, forteller Aspelund.

Hun forklarer hvordan denne perioden har artet seg. Etablere krisestab. Sørge for samarbeid mellom denne og linjeledelsen. Sikre god og balansert kommunikasjon til hele organisasjonen. Så samtidig ha øye for at det er et marked for tjenestene også etter krisen.

– Det viktigste jeg har gjort er kanskje at jeg går lufteturer med hundene hver dag, og at jeg legger meg tidlig og sover minst åtte timer hver natt. Jeg er blitt veldig oppmerksom på betydningen av å ta vare på egen helse i en ekstremsituasjon. Det hjelper ingen at jeg dukker under nå, forteller hun ærlig.

Fremover er det én oppgave det handler om, ansvaret for at Sweco er levedyktig også etter krisen. Også har hun en bønn til myndighetene: Nå må det offentlige sørge for at offentlige bygg- og infrastrukturprosjekter går videre som planlagt.

Eieren

Frode Strand-Nielsen er en av de største og mektigste innen private equity-bransjen. FSN Capital eier en rekke bedrifter i flere ulike bransjer. Finansavisen skrev i februar at selskapet kanskje ville etablere et nytt fond i 2020. Det kan det bli en fjern drøm.

For Frode Strand-Nielsen består det uvirkelige nå i at bedrifter som går godt står i en helt ny situasjon.

STÅR MIDT I: Frode Strand-Nielsen føler at han kjemper en kamp på alle fronter. Foto: Andreas Klemsdal

Det er flere ting som foregår samtidig. Samtidig som omsetningen vil svikte for mange av porteføljeselskapene, så griper de nødvendige tiltak for å håndtere coronaviruset inn i driften og leverandørkjeden.

– Vi slåss på tre fronter.

– Hvordan har din lederjobb fortonet seg de seneste dagene? 

– Det viktigste har vært å sikre vårt team i FSN Capital og våre ansatte i porteføljeselskapene mot spredning av smitten. Deretter at alle gjør sitt ytterste for å beskytte folk i risikogruppene på generell basis. Det neste har vært å kommunisere og prate med folk. Og det tredje har vært å forberede oss selv og porteføljeselskapene på den stormen vi nå seiler inn i, svarer en travel Strand-Nielsen.

Fremover nå er det bare én ting som gjelder forklarer han: Likviditet til å komme gjennom stormen.

Fisken skal frem

På 1930-tallet bygget Brødrene Sperre et fiskemottak i fjæra på Ellingsøya utenfor Ålesund. I dag er dette blitt et klippfiskeventyr som omsetter for nesten to milliarder kroner.

Fangsten kommer inn. Klippfisken går ut. For å gjøre jobben trengs en betydelig andel utenlandsk arbeidskraft.

Inger-Marie Sperre forteller at de har brukt mye tid på analyser av verdikjeden for produktene, for å vurdere hva de vil møte i markedet. Og ikke minst finne ut om likviditeten er god nok.

– Det har også vært aktivitet i Sjømat Norge, NHO sin landsorganisasjon for sjømatnæring, der jeg er styreleder. Vi har jobbet med å koordinere innspill til departementet, og videreformidlet disse behovene i møte med vår splitter nye fiskeriminister, forteller Inger-Marie Sperre.

DET KAN BLI STRAMT: Nå må adm. direktør Inger-Marie Sperre i Brødrene Sperre holde et veldig godt øye med likviditeten. Foto: Andreas Klemsdal

Bedriften står midt oppe i et stort byggeprosjekt med svært knappe tidsfrister. Et nytt produksjonsareal skal stå ferdig. Nå jobber de på spreng for å finne løsninger.

– Sjømat er kritisk viktig for å opprettholde matforsyningen både i Norge og i andre land.

Vi jobber intensivt for å ta riktige kjøps- og salgsbeslutninger, og for å sikre likviditeten i driften.