+ mer
JERNHÅND: Carl Erik Krefting eier en rekke eiendommer i Bogstadveien. Nå har han røket uklar med beboerne i en av dem. Foto: Eivind Yggeseth

Slik svarer Krefting på Bogstadveien-bråket

– Jeg synes småaksjonærene i selskapet har opptrådt urimelig, sier eiendomsinvestor Carl Erik Krefting.

På få år har advokat og forretningsmann Carl Erik Krefting og hans ansatte i Søylen Eiendom skapt milliardverdier på handelseiendommer. Krefting har fått ros for sitt engasjement for Oslo Sentrum. Nå har han røket uklar med mindretallsaksjonærene i bygården i Bogstadveien 30.

Han og Odd Ekholt er anklaget for å misbruke sin makt overfor de øvrige aksjonærene i selskapet AS Bogstadveien 30 Byggeselskap. 

På spørsmål om beskyldninger om at han ikke ivaretar selskapets og aksjonærenes samlede interesser, svarer han:

– Dette er på ingen måte riktig. Jeg, og selskapets styre, er forpliktet til å følge norsk lov.

FORTVILET: Svein Terje Dybing, føler seg maktesløs i kampen mot mangemilliardær Carl Erik Krefting. Foto: Siv Dolmen

I 2017 begynte han å kjøpe seg opp i bygården, og etter et effektivt oppkjøpsraid eide han en rekke aksjer i selskapet. Sammen med Odd Ekholt eier de 50,6 prosent av aksjene - og eiendomsobjektene, i selskapet. På spørsmål om hvorfor han sluttet å kjøpe seg opp like etter at de sammen hadde oppnådd flest stemmer i selskapet svarer han:

– Jeg, og Søylen, har ønsket å kjøpe flere aksjer i selskapet. Men da vi fikk forståelse for den juridiske situasjonen dette selskapet befinner seg i, ønsket vi ikke kjøpe mer.

MILLIARDÆR: Carl Erik Krefting tror på luksus. Foto: Eivind Yggeseth

Forretningsmennene eier festetomten gjennom sine selskaper Søylen Eiendom og Herkules Confektionsfabrikk. Tomten har i dag en verdi på 235 millioner kroner som råtomt, ifølge en takst. Det er 215 millioner mer enn kjøpsprisen i 2015. Selv fikk Krefting tomten med som del av et større oppkjøp Søylen gjorde i Bogstadveien for tre år siden.

– Det er viktig for meg å presisere at det ikke finnes noe samarbeid mellom Odd Ekholt og meg, sier Krefting.

Stadig økende fellesutgifter

– Blant mindretallsaksjonærene er det mye misnøye. De opplever at leien, uten forvarsel, økes mer enn 100 prosent. Er ikke det urimelig?

– For det første, det er absolutt ingen aksjonærer som har fått i nærheten 100 prosent økning på husleien i år. Beskjed har de dessuten fått.

Han fortsetter: 

– Uansett så er det slik at vi må oppregulere leien til markedsleie. Vi har selv innhentet tre juridiske betenkninger, og en fra Skatteetaten. Også selskapets BDO-revisor har vært engasjert. Vi er forpliktet til å følge disse. Dermed ser jeg det som svært usaklig, det du sier til meg nå.

– Dessuten er leien foreløpig satt lavere enn markedsleie. Folk kan hente ut gevinst på differansen mellom leien de betaler og leien i markedet ellers. Sammen med revisor har vi klart dette. Det er en gunstig leie i Bogstadveien 30.

SAVNER VEDLIKEHOLD: Fellesarealene i bygården Bogstadveien 30. Selskapet hadde i fjor driftsutgifter på over 6 millioner. Til sammenligning er dette dobbelt så mye som utgiftene i nabogården Foto: Siv Dolmen

Etterhvert letter han likevel litt på sløret: 

– For å være helt ærlig. Søylen fikk med tomten i Bogstadveien 30 av Eiendomsspar i 2017, og vi satte oss ikke tilstrekkelig inn i hva vi kjøpte. Eiendommen var kun en del av en større transaksjon. I bygget er det mange ulike interesser, og det kompliserer forvaltningen.

Ikke-finansielt

– En ting er de juridiske sidene av denne saken, men hva med de etiske?

– Nå skjønner jeg ikke hva du mener.

– Har du noen betenkeligheter rundt hvordan dere har lagt press på mindretallsaksjonærene?

– Hvordan kan du hevde at det er lagt press på enkeltaksjonærer når selskapet følger norsk lov? Dette er et ordinært aksjeselskap. I styret følger vi norsk lovgivning. Vi har fått klar beskjed fra selskapets revisor og tre betenkninger fra noen av de fremste juristene i Norge som bekrefter dette, gjentar han.

Mangemilliardæren har derimot flere betraktninger på støyet og konflikten som har oppstått. 

PSYKISK TERROR: Svein Terje Dybings tøffeste kamp er hverken av juridisk eller økonomisk karakter. Foto: Siv Dolmen

– Jeg reagerer sterkt på hvordan enkelte aksjonærer i dette selskapet ter seg. Disse klarer ikke å akseptere at jussen er annerledes enn hva de først trodde. Styret får stadig usaklige kommentarer slengt mot seg.

Forretningsmann og advokat Carl Erik Krefting unnlater å svare videre på hvordan han ser på det etiske aspektet ved konflikten. På alle spørsmål om ikke-finansielle utfordringer, styrer han over til jussens og økonomiens verden.

Til slutt legger han på røret. Han er tross alt på ferie. 

Nyheter
Lørdag
Bolig