Jakten på Trump

Det amerikanske demokratiet står i fare. Løsningen er riksrett. Eller, vent litt...

KVINNER FOR TRUMP: Donald Trump er en løs kanon. Men det er langt fra sikkert at han ville blitt felt i en riksrettsak. Forøvrig har han mange tilhengere. NTB Scanpix
Bokanmeldelser

Det lukter polemikk lang vei av boken til Harvard-professor Laurence Tribe. Han var rådgiver for Barack Obama under valgkampen i 2008. Senere er han blitt en av Donald Trumps største kritikere. Den respekterte professoren er til og med beskyldt for å viderebringe konspiratoriske påstander om Trump.

Samtidig er Tribe en av USA fremste statsvitere, noe som er tydelig i boken «To end a presidency - the power of impeachment».

Tribe har skrevet en til tider overraskende objektiv bok om riksrett sammen med sin tidligere student Joshua Matz. Den tar for seg riksrett, helt fra grunnloven ble skrevet og frem til i dag. De er innom nesten samtlige av USAs 45 presidenter, i alle fall alle som er blitt truet med - eller utsatt for - en riksrettsak.

INGEN UNGDOM: Laurence Tribe, i sine yngre dager. Dette bildet er tatt i 2000. NTB Scanpix

I USA kan presidenten avsettes av Kongressen ved riksrett. Først må Representantenes hus reise tiltale, med rent flertall. Deretter behandles saken i Senatet, hvor det kreves to tredjedels flertall for å fjerne presidenten.

Tribe og Matz er misunnelige på skandinaviske demokratier som kan bli kvitt sine statsministere gjennom å felle en regjering. I USA kan ikke en president felles på samme måte, og riksrett er derfor et viktig verktøy. Uten dette er det bare én måte å fjerne presidenten på, skriver forfatterne: Ved et attentat.

Boken er ryddig og rotete på samme tid. Kapitlene tar for seg ulike aspekter ved riksrett, ganske kronologisk. Men innad i hvert kapittel er det mange tidsreiser å holde styr på, fra 1880-årene, til Donald Trump og tilbake igjen. Men boken er på ingen måte dårlig skrevet. Språket er presist og lettlest, og til tider friskt.

Ikke for alle

Hvis du elsker amerikansk historie og sitter oppe om natten for å følge presidentvalgkamper vil du trolig like denne boken. Er du Trump-tilhenger og mener folk overser det faktum at USA går bedre enn noen gang, da kan du lese de fem første kapitlene. Så bør du innta noe beroligende, før du leser siste kapittel, der Tribe fratar Trump all ære.

I denne boken vil du ikke få høre ett ord om at USA har fått fire millioner nye jobber siden Trump ble president, at den økonomiske veksten har vært solid og at arbeidsledigheten blant afroamerikanere er den laveste noen gang. Slakteren selger tross alt ikke grønnsaker.

Men har forfatterne et svar? Bør det amerikanske folket slutte opp om en riksrettsak? Det er tre grunnleggende spørsmål, får vi vite: Er fjerning tillatelig? Er det sannsynlig at den vil lykkes? Er den verdt prisen nasjonen kommer til å betale?

Og Tribe og Matz svarer slett ikke et ubetinget ja på disse spørsmålene. De er ikke overbeviste om at en slik riksrettsak vil ende med felling av presidenten. Tvert i mot kan den fort føre til det motsatte, at Trump kommer styrket ut av en slik prosess.

Og hvem vet, kanskje en enda sterkere amerikansk president ender opp med å bli gjenvalgt og til slutt blir lykkelig eier av Grønland?

Lørdag
Bokanmeldelser