Helt over styr

Rollen som styremedlem har gått fra heder og ære til risikosport. Vet folk egentlig hva de går til?

ANSVAR: Gjorde vi nok? Lisbeth Nærø er til daglig sjef i Fana Sparebank. Ved siden av har hun påtatt seg vervet som nestleder i styret i Mowi. Hun er en av mange styremedlemmer som nå må ta stilling til anklager om prissamarbeid. Foto: Eivind Yggeseth
Bokanmeldelser

Hvor mange styremedlemmer i norske bedrifter kjenner til prissamarbeid mellom konkurrerende virksomheter? London-børsen krever nå at styremedlemmene bekrefter at internkontrollen er adekvat. Hvor mange er forberedt på slike krav i Norge?

Ordene kommer fra Arne Selvik som er blitt mer aktuell enn han kunne drømme om med boken «Styreverden».

Norges nest største næring får nå harde anklager om prissamarbeid rettet mot seg. Både fra EU-kommisjonen, fra et massesøksmål og fra amerikanske myndigheter. Og det øverste ansvaret sitter hos styremedlemmene.

Om det skulle vise seg å være noe i anklagene, hva har styret kjent til? Burde de ha foretatt seg noe tidligere?

STYREEKSPERTEN: Arne Selvik.

Arne Selvik bærer den uoffisielle tittelen styreekspert. Han har fått den blant annet fra journalister i denne avisen. Gjennom 20 år er han sitert på kunnskapet og meninger om norske styrer.

Selvik har selv sittet i over 50 styrer, men er mest kjent for sin rolle som programdirektør for den kjente lederutdanningen Solstrandprogrammet.

Nå er han uavhengig rådgiver og da blir det fort en bok.

Utfordringer i kø

Styrearbeidet er ikke blitt enklere med årene. Hacking, digitalisering, bærekraft og mangfold er noen av temaene som stiller styremedlemmer til veggs. Og anklager om prissamarbeid.

Dette er heldigvis ikke en bok for menigheten. Selvik stiller grunnleggende spørsmål til styrets rolle. Trenger vi det egentlig? Han er også kritisk til mange aspekter ved arbeidet i norske styrer.

Styret blir trukket mellom det å være med å skape verdier for bedriften og det å være et kontrollorgan. Når alt går bra spør mange hva vi skal med styremedlemmene. Når det går dårlig er det lett å spørre hvor styret var hen?

Selvik viser også eksempler på tilfeller der styret har sviktet. Hvor var styret i Troms Kraft (tapte 1,7 mrd på datterselskapet Kraft og Kultur) og hvor var styret i Nedre Romerike Vannverk da vannverkssjefen kjøpte landbruksmaskiner og eiendommer i Sør-Afrika for fellesskapets penger?

Oftere enn vi tror sitter nok norske styremedlemmer rundt et bord og synser, uten å ha den ringeste anelse om hva som foregår nedover i organisasjonen.

Arne Selvik

Styreverden

150 sider. Fagbokforlaget.

Pluss

Få kan fagfeltet bedre

En fin innføring i problemstillinger rundt styrearbeid.

Går fort å lese

Minus

Slipper enkelte tema før de er ferdigbehandlet

Alt for mange forbehold og reservasjoner

For mye nyansering

Selvik har greid å putte både friske betraktninger og mye faglig innhold inn på de 150 sidene. Hvis du har fått et viktig verv i hendene, kanskje mer enn du er kvalifisert til, da er denne boken en god start.

Det er likevel noe ved boken vi ikke helt får taket på. Selvik strør om seg med reservasjoner og forbehold. «Ut fra mine erfaringer», «mitt inntrykk er at» og «det er interessant å observere». Stoffet blir mindre konkret og bastant enn det hadde trengt å være. Dessuten føler vi av og til at en del temaer slippes litt fort.

Styreverden Foto: a

Men det er kanskje sånn det er å være styremedlem. Du kaster deg ut i det, men du kommer aldri helt til bunns.