Richard Davies har reist jorden rundt med økonomisk teori i ryggsekken

Stemmer kartet med terrenget? Richard Davies har reist jorden rundt med økonomisk teori i ryggsekken.

MARKEDSLOGIKK I FELT: Hva er rasjonell handling og de spillteoretiske betingelsene i et gjennomkorrupt samfunn, nærmere bestemt i Den demokratiske republikken Kongo? Her hovedstaden Kinshasa. Foto: Dreamstime

Det er en kjent sak at mange økonomer er mest opptatt av store temaer og store tall: Rentebeslutninger i ESB, effekter av handelskrig, yieldkurver og den slags.

Boken «Extreme economies» handler ikke om noe av dette, men om hvordan økonomisk teori fungerer i praksis når den prøves ut i felten.

Den er rett og slett resultatet av at produkt av at en økonom har reist på langtur med tunge økonomibøker i ryggsekken.

Små og store forskjeller

For hvordan fungerer markedsøkonomisk logikk i to flyktningleirer i Jordan? Hvilke små, men viktige forskjeller i lokale myndigheters reguleringer gjør den ene leiren til et helt greit og levelig samfunn, og den andre til et planøkonomisk helvete?

Om boken

«Extreme Economies. Survival. Failure. Future. Lessons from the World’s Limits» av Richard Davies

399 sider

Bantam Press

Hvordan oppstår valuta i et amerikansk fengsel for voldsdømte fanger, der reelle mynter og pengesedler er forbudt?

Hva er rasjonell handling og de spillteoretiske betingelsene i et gjennomkorrupt samfunn, nærmere bestemt i Den demokratiske republikken Kongo?

Hvilke eksternaliteter gjør at reguleringen av hogst av regnskogen i Panama er en komplett fiasko? For der mangler hverken det på regler eller god vilje.

Og: Trengs offentlige reguleringer for å korrigere svakheter i markedet over tid? Eller vil uregulerte markeder på sikt finne sin likevekt bare myndighetene holder seg unna?

Vår mening

+ Handler om hvordan økonomisk teori fungerer når den prøves ut i felten.

+ Forfatteren er stø på både det faglige grunnlaget og på evnen til å formidle.

+ Massevis av interessante personer, anekdoter, lukt og farger.

- Kunne gjerne vært et hakk tyngre på teori.

Sagt på en annen måte: Er markedene effisiente, slik som i vitsen om økonomiprofessoren som ruslet nedover gaten sammen med en kamerat.

I den historien stopper kameraten og sier: «Se, der ligger en tyvedollarseddel!».

Hvorpå professoren svarer: «Det kan ikke være tilfelle. Hvis det virkelig var en tyvedollarseddel, ville noen allerede ha plukket den opp».

Fantastiske historier

Boken Davies har skrevet, er delt i tre. Den ene delen handler om fremtidens økonomier, som Davies spår vil bli preget av tre karakteristika: Aldrende innbyggere, økt digitalisering og store økonomiske forskjeller.

Den andre delen handler om samfunn der markedet har sviktet, og der markedskreftene forsterker problemene.

Den tredje og morsomste delen inneholder fantastiske historier om samfunn og situasjoner der markedet fungerer mot alle odds. Der sikrer byttehandel i kombinasjon med menneskelig drivkraft at alle kommer bedre ut.

Stø på det faglige

Davies har jobbet i skjæringspunktet mellom økonomi, medier og kommunikasjon i en årrekke. Han har vært rådgiver for den britiske finansministeren, jobbet som økonom og taleskriver i Bank of England og økonomiredaktør i tidsskriftet The Economist.

FORFATTER: Richard Davies er tilknyttet London School of Economics. Han har tidligere jobbet i Bank of England og tidsskriftet The Economist. Foto: Twitter

Det merkes at forfatteren er stø på både det faglige grunnlaget og på evnen til å formidle. Her er det massevis av anekdoter, lukt og farger. Det er brukt mye tid på research, og vi møter interessante personer.

Boken kunne gjerne vært enda et hakk tyngre på teori. Bortsett fra det er den glimrende reisefølge, enten turen er lang eller kort.