Hva gjør vi dersom arbeidsmarkedet raseres?

Hva gjør vi dersom arbeidsmarkedet raseres? Denne boken tar oss et skritt videre.

TUSEN PROBLEMSTILLINGER: Amazon har mer enn 100.000 roboter i drift. Bør de betale skatt? Foto: NTB Scanpix

Maskinene og robotene har for lengst begynt å forsyne seg av arbeidsmarkedet. Dessverre føres den viktige debatten om fremtidens arbeidsmarked på et tullete nivå.

Fagforeninger skriker om at vi må verne om gamle arbeidsplasser, mens et par selverklærte eksperter kommer med anslag om hvor mange jobber vi kommer til å miste innen dette tiåret er over.

Arbeidslivet utgjør en så stor del av samfunnets sosiale- og økonomiske fundament at det haster med å få en klokere og mer edruelig tilnærming til denne debatten.

«A world without work» av Daniel Susskind er en befriende god gjennomgang av vår tids største utfordringer.

bokomslag Foto: non

En ny underklasse

Han starter med en gjennomgang av den nye arbeidsstyrken, altså maskinene. Denne er misforstått og få forstår egentlig hva de nye robotene er istand til.

Videre går han gjennom strukturell teknologisk arbeidsløshet og friksjonen som vil oppstå i arbeidsmarkedet med ny teknologi. Det er liten tvil om at vi får en ny underklasse av (særlig menn) som har knyttet hele sin identitet opp mot arbeidsoppgaver som maskiner om bare noen få år vil utføre sikrere og bedre.

Begge kapitlene byr på mange interessante problemstillinger og perspektiver. Kapittelet om ulikhet og roboter blir vel politisk. Her er det mye innslag av Thomas Piketty, uten klare løsninger.

Hvis du bare har tid til å lese ett kapittel, les det om utdannelse. Det er kanskje vår tids største paradoks. Alle våre utdanningsinstitusjoner bygger på historisk erfaring. En betydelig del av vår kunnskapsformidling vil være irrelevant om bare noen få år.

Utdanningssystemet må endres. Det er kritisk. Det haster, skriver Susskind.

Han går oss grundig inn på det mest dramatiske fremtidsbildet. Kan vi greie å bygge et samfunn der det ikke er jobber til alle? En verden der arbeidet er blitt mindre viktig.

Daniel Susskind

«A world without work»

336 sider

Allen Lane

Pluss:

En grundig gjennomgang av vår tids største utfordring

Bygger på forskning og fakta, ikke følelser.

Et mylder av innfallsvinkler som får leseren til å tenke

Minus

Endel steder blir boken veldig politisk

Han kunne fridd seg litt fra John Maynard Keynes

Det ingen skjønner

Det Susskind ikke helt får grepet på er produksjonen av nye typer arbeid. Finansavisen har flere ganger skrevet om den misforståtte dynamikken i den norske arbeidslivet. Hvert eneste år forsvinner det litt over 200.000 jobber i Norge, ifølge SSB. Hvert eneste år kommer det til tilsvarende nye. Det betyr at i løpet av noen få tiår så har alle typer yrker vært gjennom vaskemaskinen både en og to ganger.

Også Susskind blir vel mye opphengt i gamle økonomiske modeller. Det er mange referanser til John Maynard Keynes i denne boken. Men han tilbyr likevel et mylder av perspektiver, referanser, spådommer og kunnskap som ligger lang foran den norske arbeidslivsdebatten.